Ανακοίνωση - Ενημέρωση 07 02 2012

                                                             Αθήνα, 07/02/2012

                                              Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στο site της Διαύγειας του Ο.Α.Ε.Ε. ανακοινώσεις με τις οποίες μας ενημερώνουν ότι δεσμεύτηκαν χρήματα για την εξόφληση του κλάδου υγείας του Ο.Α.Ε.Ε. και του Ι.Κ.Α. για τον 11ο του 2011,προς ενημέρωση σας.

                                        Ο.Α.Ε.Ε. 11ος 2011

                                          Ι.Κ.Α. 11ος 2011

   

          Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας

      Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

     Ιατρός Ακτινολόγος                                Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση 06 02 2012

                                                          Αθήνα, 06/02/2012

                                        Ανακοίνωση - Ενημέρωση

     Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στο site του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανακοίνωση με την οποία διευκρινίζεται ο τρόπος αποζημίωσης των παρακλινικών εξετάσεων από τον Οργανισμό και ορίστηκε ότι από 09/02/2012 καταργείται η εβδομαδιαία αποστολή επισκέψεων ηλεκτρονικά, ενώ αντικαθίσταται από την απευθείας καταχώρηση της ιατρικής επίσκεψης στο αντίστοιχο πεδίο του e-diagnosis, προς ενημέρωση σας.

  Αποζημίωση παρακλινικών εξετάσεων

  Καταχώρηση ιατρικών επισκέψεων μέσω της εφαρμογής e-diagnosis

   

          Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

     Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

      Ιατρός Ακτινολόγος                              Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση 03 02 2012

                                                       Αθήνα, 03/02/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

      Σας ενημερώνουμε ότι ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις 31/01/2012 το Σ/Ν με τίτλο ¨Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015¨, του οποίου τα άρθρα 4 (παρ.16, σελ.9 ), 19,29 και 34 ενδιαφέρουν τον κλάδο μας. Ακόμα, αναρτήθηκε σήμερα στο site του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η σύμβαση για εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων μαζί με μία εγκύκλιο η οποία δίνει πληροφορίες και διευκρινίσεις για τη λειτουργια του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..  Σας παραθέτουμε το Σ/Ν στο σύνολο του, τη σύμβαση καθώς και την εγκύκλιο η οποία περιέχει τις διευκρινήσεις, προς ενημέρωση σας.

   

  ‘Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015’

  Σύμβαση για εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων ( Μορφή PDF )

  Διευκρινίσεις Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ( Μορφή pdf )

      Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                            Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση 02 02 2012

                                                    Αθήνα, 02/02/2012

                                        Ανακοίνωση – Ενημέρωση

  Σας κοινοποιούμε έγγραφο του ταμείου ΕΤΑΠ-ΜΜΕ που αφορά την πληρωμή 84 Διαγνωστικών Κέντρων καθώς και ΚΥΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την οποία δίνονται διευκρινήσεις για τον τρόπο συνταγογράφησης από γιατρούς του ιατρείου της Βουλής,των Υπουργείων και ιατρούς των Σωμάτων Ασφαλείας, προς ενημέρωση σας.

                                   ( Μορφή pdf )

                                   ( Μορφή pdf )

      Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                              Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση 01 02 2012

                                                         Αθήνα, 01/02/2012
                                       Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας κοινοποιούμε έγγραφα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τα οποία μας ενημερώνουν για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης συνεργασίας Ιδιωτικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων (ΙΔΕ) ή Ιδιωτικών Πολυϊατρείων (ΙΠ) με τον ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων καθώς και τις υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες αφορούν νομικά και φυσικά πρόσωπα.  Επίσης, σας κοινοποιούμε έγγραφα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τα οποία μας ενημερώνουν για τις διάφορες λεπτομέρειες, οι οποίες αφορούν τον τρόπο συνταγογράφησης φαρμάκων, προς ενημέρωση σας.

  Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης συνεργασίας Ιδιωτικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων (ΙΔΕ) ή Ιδιωτικών        Πολυϊατρείων (ΙΠ) με τον ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων
              ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΕ ή ΙΠ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
              ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΕ ή ΙΠ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

  Διευκρινήσεις επί του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

                     Διανομή συνταγολογίων σε ιατρούς

  Σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που εξετάζονται από την Ειδική Επιτροπή φαρμάκων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

  Σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης του φαρμάκου LUCENTIS
  Κατάλογος φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από την κοινωνική ασφάλιση

  Επικαιροποιημένος κατάλογος Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)

  Εφαρμογή Θετικού Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (αρ.12 παρ.1α του ν.3816/2010)
       Ο Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας
  Γιώργος Βουγιούκας                               Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                                    Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook