Ενημέρωση (Αποφάσεις Δ.Σ. 01 03 2012 και ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις)

  Αθήνα, 05/03/2012

  Ενημέρωση

     Την Πέμπτη 01/03/2012 πραγματοποιήθηκε το εξ’ αναβολής τακτικό μηνιαίο Δ.Σ. του Συνδέσμου μας, το οποίο σε απαρτία, επεξεργάστηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στο θέμα της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε τελικά η διεξαγωγή τακτικής Γ.Σ. στο τέλος του τρέχοντος μηνός, για να συμπεριλάβει και τα πεπραγμένα του έτους που πέρασε και να πάρει έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού, πέραν των άλλων θεμάτων που θα τεθούν και θα σας κοινοποιηθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας, μαζί με τις ημερομηνίες και τον τόπο διεξαγωγής της.

    Στα θέματα που αφορούσαν τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Πρόεδρος του Συνδέσμου ενημέρωσε το Δ.Σ., ότι την Τετάρτη 29/02/2012 είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ.κ. Γερ. Βουδούρη και Κυρ. Σουλιώτη αντίστοιχα, οι οποίοι τον διαβεβαίωσαν ότι : α) προχωράει η διαδικασία της υπογραφής των συμβάσεων με την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια, β) συνεχίζεται ο τρόπος εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.), καθώς και των οδηγιών και των ερμηνευτικών εγκυκλίων που έχουν κατά καιρούς εκδοθεί από τον Οργανισμό, ενώ όποιες αλλαγές χρειαστεί να γίνουν, θα πραγματοποιηθούν με τροποποίηση του Ε.Κ.Π.Υ. και έκδοση Κ.Υ.Α, γ) είναι έτοιμη εγκύκλιος με οδηγίες για τον τρόπο κατάθεσης των παραπεμπτικών, η οποία θα ανακοινωθεί άμεσα, για να ξεκινήσει η επεξεργασία και αποστολή τους, δ) φαίνεται ότι δεν προχωράει όσο γρήγορα πιστεύαμε η ηλεκτρονική διασύνδεση των εμπλεκόμενων μερών ( Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Κλινικοί γιατροί – Διαγνωστικά κέντρα/εργαστήρια) και ε) στο σημαντικό για την επιβίωση των κέντρων μας θέμα, που αφορά την πληρωμή των οφειλομένων, ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μας διαβεβαίωσε ότι τα αργότερο μέχρι 15 Μαρτίου θα έχει εξοφληθεί το 90% των οφειλομένων των δύο τελευταίων μηνών του 2011, για τα ταμεία που έχουν ενταχθεί στον Οργανισμό, ενώ για τα οφειλόμενα των προηγούμενων μηνών, η εξόφληση θα γίνει από το Υπουργείο Οικονομικών μετά την ολοκλήρωση τα νέας δανειακής σύμβασης (Μνημόνιο ΙΙ), αφού προηγουμένως ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις μας με το συγκεκριμένο Υπουργείο.

     Στο κομμάτι που αφορά τα εργασιακά θέματα, είμαστε σε αναμονή ερμηνευτικών εγκυκλίων του νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή και θα σας ενημερώσουμε άμεσα για το τι ακριβώς θα ισχύει, ενώ για όσους επιθυμούν από τώρα μείωση του μισθολογικού κόστους, η μοναδική λύση είναι η σύναψη επιχειρησιακών συμβάσεων μεταξύ εργοδότη και ένωσης προσώπων της επιχείρησης, η οποία για να συσταθεί απαιτεί τα 3/5 τουλάχιστον των εργαζομένων της επιχείρησης.

     Σε ότι αφορά τα ασφαλιστικά θέματα, το Δ.Σ. αποφάσισε να μεταθέσει χρονικά την ενασχόληση του με αυτά, αφ’ ενός μεν λόγω των χρονικών πιέσεων από άλλα επείγοντα και σημαντικά ζητήματα, αφ’ ετέρου δε λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος και της ειδικής τεχνικής επεξεργασίας που πρέπει να γίνει.

     Στο θέμα των αδειοδοτήσεων και των κανόνων λειτουργίας των μονάδων Π.Φ.Υ., σας κοινοποιήσαμε την τελευταία ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για την εφαρμογή του Ν.3919/2011 (περί Απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων) με ημερομηνία 20/02/2012, πλην όμως γνωρίζουμε ότι είναι σε διαδικασία έκδοσης υπουργική απόφαση, η οποία θα καθορίζει τα δικαιολογητικά, την διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων και πολυϊατρείων, κωδικοποιώντας τις διατάξεις των ήδη υφιστάμενων σήμερα νόμων, που αφορούν την λειτουργία των μονάδων Π.Φ.Υ. στην χώρα μας.

     Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας αποφάσισε ομόφωνα την στήριξη του έργου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών για την ιατρική κάλυψη των απόρων. Ειδικότερα εκπονήθηκε ένα σχέδιο δωρεάς διαγνωστικών εξετάσεων για τους πάσχοντες συμπολίτες μας από τις μονάδες του κλάδου μας. Μετά την αποδοχή του σχεδίου αυτού από την Αρχιεπισκοπή, θα ενημερωθείτε στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση που θα οριστεί για να δηλώσετε συμμετοχή, όσοι φυσικά επιθυμείτε.

     Τέλος, όσον αφορά το θέμα της ιατρικής διαφήμισης, ο Σύνδεσμος μας έχοντας ως θεμελιώδη αρχή του το σεβασμό των νόμων, συντάσσεται με την εφαρμογή των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας, δικαιοδοσία που είναι όμως αρμοδιότητας των ιατρικών συλλόγων και θλίβεται όταν εξόφθαλμες παραβιάσεις των κανονισμών, όπως προσφορές με εκπτώσεις μέσω εντύπων διανέμονται σε καταστήματα ή ακόμη και στους δρόμους, που πρόσφατα κυκλοφόρησε ιδιωτική μονάδα Π.Φ.Υ. εγκατεστημένη στο κέντρο των Αθηνών και η οποία δεν είναι μέλος του Συνδέσμου μας, δεν προκαλούν την αντίδραση και την παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου.

   

  Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                               Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                       Βιοχημικός

   

   

   

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση 02 03 2012 (Σχετικά με την αποζημείωση ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

   Αθήνα, 02/03/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας κοινοποιούμε εγκύκλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η οποία αφορά την απόδοση δαπάνης για ποσά που κατέβαλλαν οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παρακλινικές εξετάσεις που εκτέλεσαν σε σχηματισμούς του Ε.Σ.Υ., προς ενημέρωση σας.

  ¨Απόδοση Δαπάνης για ποσά που κατέβαλλαν ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παρακλινικές εξετάσεις που εκτέλεσαν σε σχηματσιμούς του Ε.Σ.Υ. ¨

   

  Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                            Ιωάννης Καραμηνάς

                                   Ιατρός Ακτινολόγος                                                     Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση 01 03 2012(Σχετικά με εφαρμογή του Ν. 3919 και συμμετοχή ασφαλισμένων)

  Αθήνα, 01/03/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας κοινοποιούμε εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η οποία αφορά την ¨Εφαρμογή του Νόμου 3919/2011 ( Φ.Ε.Κ. Α΄32)¨ καθώς επίσης και έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς το Σύνδεσμο μας, το οποίο αφορά ¨Το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια.¨.

     Ακόμα, αναρτήθηκε Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όπου αφορά την ¨Εξόφληση οφειλών των ταμείων¨, προς ενημέρωση σας.

   Εφαρμογή του Νόμου 3919/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄32)

  Ποσοστό συμμετοχής ασφαλισμένων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια

  Εξόφληση των οφειλών των ταμείων

   

   

  Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς

                                     Ιατρός Ακτινολόγος                                                       Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση 29 02 2012

                                                                           Αθήνα, 29/02/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας κοινοποιούμε έγγραφα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που αφορούν τη ¨Διαδικασία Προληπτικού Ελέγχου ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.¨ και τη ¨Χρέωση Συνταγολογίων σε ιατρούς εξωτερικών ιατρείων νοσοκομείων, καθώς και σε γιατρούς των Υπουργείων, της Βουλής και των Σωμάτων Ασφαλείας¨, προς ενημέρωση σας.

  Διαδικασία Προληπτικού Ελέγχου σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ( Μορφή pdf )

  Χρέωση Συνταγολογίων σε ιατρούς εξωτερικών ιατρείων νοσοκομείων, στους γιατρούς της Βουλής και των Σωμάτων Ασφαλείας ( Μορφή pdf )

      Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                                Ιωάννης Καραμηνάς

                                 Ιατρός Ακτινολόγος                                                         Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση 28 02 2012 ( Αναβολή Δ.Σ. )

   

                                                                                Αθήνα, 28/02/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας ενημερώνουμε ότι το σημερινό Δ.Σ. του Συνδέσμου αναβάλλεται λόγω έκτακτων καιρικών φαινόμενων και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 01/03/2012 στις 14:00.

   

      Ο Πρόεδρος                                                Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                         Ιωάννης Καραμηνάς

                                    Ιατρός Ακτινολόγος                                                        Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook