Ανακοίνωση - Ενημέρωση 23 05 2012 ( Απόδοση δαπάνης διαγνωστικών εξετάσεων από Ιανουάριο 2012 )

  Αθήνα, 23/05/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση 

     Σας κοινοποιούμε ανακοινώσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που αφορούν : διευκρινήσεις για την απόδοση δαπάνης των διαγνωστικών εξετάσεων από Ιανουάριο 2012 και διευκρινήσεις σχετικά με την υποβολή λογαριασμών συμβεβλημένων παρόχων υγείας, προς ενημέρωση σας.

  Απόδοση δαπάνης διαγνωστικών εξετάσεων από Ιανουάριο 2012 ( Μορφή pdf )

  Διευκρινήσεις σχετικά με την υποβολή λογαριασμών συμβεβλημένων παρόχω υγείας ( Μορφή pdf )


  Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                 Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση 18 05 2012 ( Σχετικά με εφαρμογή e-diagnosis )

  Αθήνα, 18/05/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

  Αγαπητοί Συνάδελφοι,

   

     Από την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει αρχίσει να πληρώνει το 90% των αποζημιώσεων προς τα μέλη του κλάδου μας, για τις υπηρεσίες που παρείχαν κατά το πρώτο τρίμηνο τρέχοντος έτους στους ασφαλισμένους του και θα συνεχίσει τις πληρωμές του για όσους δεν έστειλαν εγκαίρως τα παραπεμπτικά που εξυπηρέτησαν τους τρεις πρώτους μήνες ή οι Υ.Π.Α.Δ. στις οποίες τα κατεθέσαν, για δικούς τους εσωτερικούς λόγους, δεν πρόλαβαν να κάνουν τον πρόχειρο λογιστικό έλεγχο και να ενημερώσουν το κεντρικό ηλεκτρονικό αρχείο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

     Η επόμενη πληρωμή γι’ αυτές τις περιπτώσεις θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την προσεχή Τετάρτη 23/05/2012 και καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα συνεχιστούν οι πληρωμές σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι την εξόφληση όλων των παρόχων Π.Φ.Υ. για το πρώτο τρίμηνο του 2012.

     Μετά την έναρξη της διαδικασίας πληρωμής των οφειλομένων από πλευράς Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση που πήραμε στην τελευταία μας Γενική Συνέλευση, βάσει της οποίας τα μέλη μας αποδέχονται να χρηματοδοτήσουν με το ένα τις χιλίοις επί του κύκλου των εργασιών τους που αφορά μόνο τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., την ηλεκτρονική πλατφόρμα του συστήματος e- diagnosis, ο υπεύθυνος της εταιρείας ΚΑΠΑ – RESEARCH θα επικοινωνήσει μαζί σας, για να διεκπεραιώσει την διαδικασία ένταξη σας στο ανωτέρω σύστημα, δίνοντας σας ταυτόχρονα όλες τις πληροφορίες και οδηγίες που χρειάζεστε για την απρόσκοπτη χρήση του.

     Υπενθυμίζεται ότι με τη συμμετοχή μας στο e-diagnosis, κερδίζουμε πολύτιμες εργατοώρες από την καθημερινή ηλεκτρονική καταχώρηση των απαιτήσεων μας, ενώ παράλληλα, αφενός μεν η τελική απαίτηση στο τέλος κάθε μήνα θα έχει καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ( e – ΔΑΠΥ ) την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα, αφετέρου δε αποδεικνύουμε έμπρακτα την επιθυμία μας να συμβάλλουμε στην διαφάνεια και στον έλεγχο του συστήματος παραγωγής και παραπομπής παρακλινικών εξετάσεων, λόγω της πλήρους καταγραφής όλων των δεδομένων.

   

  Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                 Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                         Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση 17 05 2012 ( Παράταση χορήγησης συνταγολογίων )

  Αθήνα, 17/05/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ που αφορά την παράταση χορήγησης συνταγολογίων του Οργανισμού στους κλινικούς γιατρούς, προς ενημέρωση σας.

  Χορήγηση Συνταγολογίων ( Μορφή pdf )

  Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                 Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση 15 05 2012 (Προληπτικός έλεγχος, παράταση σύναψης σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

  Αθήνα, 15/05/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

  Σας κοινοποιούμε ανακοινώσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, προς ενημέρωση σας.

  Παράταση προθεσμίας υποβολής για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με 5000 γιατρούς στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ( Μορφή pdf )

  Προληπτικό έλεγχο και την παιδιατρική φροντίδα ( Μορφή pdf )

  Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                 Βιοχημικός

  Επιστολή προς την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας 14 05 2012

  Αθήνα, 14/05/2012

   Προς: Την «Ελληνική Εταιρεία Προς Προστασίαν της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Α.Ε.» (ΑΕΠΙ)

  Σάμου 51, ΤΚ 151 25

  Παράδεισος Αμαρουσίου

   

  Αξιότιμοι κκ,

  Έχουμε δεχθεί παράπονα μελών μας αναφορικά με την λήψη επιστολών της εταιρείας σας, οι οποίες τους παρακινούν να λάβουν την λεγόμενη «άδεια μουσικών οργάνων» και να καταβάλλουν, προς εσάς, ποσά προς αυτόν τον σκοπό.

  Μάλιστα, οι επιστολές αυτές έχουν σταλεί τυχαία σε μέλη μας ή κατόπιν επισκέψεως εκπροσώπων σας, με μόνη την διαπίστωση υπάρξεως μικροφωνικής εγκατάστασης ή τηλεοράσεως στο Διαγνωστικό Εργαστήριο ακόμα και εάν δεν ακουγόταν μουσική ή η τηλεόραση ήταν κλειστή.

  Θα θέλαμε με την παρούσα να σας παρακαλέσουμε να τονίσετε στα όργανα και τους υπαλλήλους σας την ευαισθησία των χώρων Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης που αποτελούν τα διαγνωστικά εργαστήρια, το γεγονός ότι δεν αποτελούν χώρους διασκεδάσεως ή εμπορίου αλλά χώρους πρωτοβάθμιας φροντίδας ασθενών.

  Ως εκ τούτου θα παρακαλούσαμε να επανεξετάσετε τα κριτήρια και την διαδικασία ελέγχων εφιστώντας την προσοχή στους υπαλλήλους σας ότι θα πρέπει να βεβαιώνουν το πραγματικό ή μη της χρήσης μουσικής χωρίς να συνάγουν αυθαίρετα συμπεράσματα.

   Με τιμή,

   

  Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                             Ιωάννης Καραμηνάς

   

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook