ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31/05/2011

  Αθήνα, 31/05/2011

   

  Κατ’ επείγον

      Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

   

     Μετά από αλλεπάλληλες οχλήσεις μελών μας για το αν μπορεί κάποιος ιατρός που είναι επιστημονικά υπεύθυνος ενός τμήματος να διατηρεί σύμβαση ο ίδιος με τον Ο.Ν. στο προσωπικό του ιατρείο, το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας επικοινώνησε σήμερα το πρωί με την Πρόεδρο του Ο.Ν κυρία Δίπλα.

     Ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου μας κύριος Καραμηνάς της ανέφερε ότι το άρθρο 13 παράγραφος ζ του ΠΔ/84 αναφέρεται σε προσωπικό που κατέχει οργανική θέση και ως εκ τούτου δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα.

     Η πρόεδρος τον ενημέρωσε ότι έχει καλέσει την νομικό σύμβουλο του ταμείου για διευκρινίσεις και εντός της ημέρας θα υπάρξει απάντηση επί του θέματος.

     Μέχρι την διευκρίνιση του ζητήματος παρακαλούμε όπως παραμείνετε σε εγρήγορση ενόψη της έναρξης των νέων συμβάσεων με τον Ο.Ν από 01/06/2011.

   

   

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ                          ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 27/05/2011

   

  Αθήνα, 27/05/2011

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

     Αγαπητοί συνάδελφοι,

   

     Σήμερα Παρασκευή 27/05/2011, το ΔΣ του Συνδέσμου μας συναντήθηκε στις 13:00μμ  με την πρόεδρο του Ο.Ν σχετικά με την υπογραφή των νέων συμβάσεων τη Δευτέρα 30/05/2011.

     Τα θέματα τα όποια τέθηκαν στη πρόεδρο ήταν:

  Α) να μας επιδοθεί το περιεχόμενο των συμβάσεων που καλούμεθα να υπογράψουμε

  Β) να της εξηγηθεί ότι ζητούνται δικαιολογητικά τα οποία δεν μπορούν να προσκομισθούν (όπως πιστοποιητικό ποιότητας από τον Εθνικό Φορέα Ποιοτικού Ελέγχου )

  Γ) να τεθεί το ερώτημα αν υπήρξαν αποκλεισμοί ιατρικών διαγνωστικών μονάδων από τη σύναψη των νέων συμβάσεων.

   

     Στη συνάντηση που διήρκησε πέραν των δύο ωρών η πρόεδρος του Ο.Ν ενημέρωσε το Δ.Σ για τα κάτωθι:

  Α) δεν υπήρξε κανένας αποκλεισμός φορέα που αιτήθηκε αίτηση για τη σύναψη νέας σύμβασης

  Β) ότι δεν απαιτείται να προσκομισθεί το ανωτέρω δικαιολογητικό

  Γ) ότι υπήρξαν πολλά πορίσματα της ΥΠΕΔΥΦΚΑ για ατασθαλίες παρόχων εις βάρος του ταμείου ( προκλητή ζήτηση σε συνεργασία με ιατρούς του ταμείου)

  Δ) ότι υπήρξαν πολλοί φορείς που πρότειναν εκπτώσεις  από 30% έως 40% επι της τιμής του κρατικού τιμολογίου.

   

     Μετά τα ανωτέρω μας γνωστοποίησε ότι το Δ.Σ του ταμείου που συνεδρίασε στις 25/05/2011 αποφάσισε την επιβολή plafond σε εξετάσεις υψηλού κόστους και για όσες εξετάσεις διενεργούνταν με έκπτωση, αυτή να αυξηθεί από το 20% στο 25%. Μας εξήγησε ότι η υπαναχώρηση του Δ.Σ από τις αρχικές του δεσμεύσεις για μη επιβολή plafond  και εκπτώσεων οφείλετο, αφενός μεν ότι τα φυσικά πρόσωπα είχαν υπογράψει με αυτούς τους όρους τις συμβάσεις τους και αφετέρου λόγω των πορισμάτων της ΥΠΕΔΥΦΚΑ για προκλητή ζήτηση, καθώς και των υψηλών εκπτώσεων που κάποιοι συνάδελφοι πρότειναν. Μας διαβεβαίωσε όμως ότι στην απόφαση του Δ.Σ του ταμείου, προβλέπεται ότι μετά το πέρας του εξαμήνου από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από  01/07/2011,  θα αξιολογηθούν τα νέα οικονομικά δεδομένα από τους εκπροσώπους των φορέων και αν αυτά είναι βελτιωμένα όπως ευελπιστούν,  θα αρθούν οι εκπτώσεις και τα plafond.

     Το Δ.Σ της εξήγησε ότι είναι πολύ άδικο να πληρώνουν οι πάντες τις ατασθαλίες κάποιων και ότι το 25% είναι δυσβάσταχτο σ’ αυτές τις οικονομικές συνθήκες . Παράλληλα δε τονίστηκε ότι η έκπτωση αυτή μπορεί να αποτελέσει  προϊόν εξαγωγής λαθεμένων συμπερασμάτων από τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς για τα περιθώρια κέρδους μας επί των ιατρικών εξετάσεων. Η πρόεδρος μας διαβεβαίωσε ότι το μέτρο της ηλεκτρονικής συνταγογραφησής θα αποδώσει και θα άρει την έκπτωση του 25% που και εκείνη τη θεωρεί υψηλή και άδικη. Ως εκ τούτου τη Δευτέρα καλείστε όσοι εκτιμάτε ότι σας εξυπηρετεί η σύναψη νέας σύμβασης με τον Ο.Ν βάσει των νέων δεδομένων που δημιουργούνται, να αποφασίσετε την υπογραφή της ή όχι.

     Το Δ.Σ του ΠΑΣΙΔΙΚ, θα παραμείνει αρωγός της προσπάθειας της διοίκησης του Ο.Ν για εξυγίανση και θα συνδράμει τα μέγιστα στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

                

                  Με εκτίμηση


    Ο Πρόεδρος               Ο Γεν.Γραμματέας

  Γ. Βουγιούκας                  Ι. Καραμηνάς

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 26/5/2011

  ΑΘΗΝΑ, 26/5/2011

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

   

  Αγαπητοί συνάδελφοι,

  Μετά από μεγάλη χρονική καθυστέρηση και δύο παρατάσεις (αναβολές), ως προς το χρόνο υπογραφής των νέων συμβάσεων του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ με τα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα, αναρτήθηκε την Τρίτη 24/05/2011 στον ιστότοπο (site) του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ ανακοίνωση, μέσω της οποίας προσκαλεί τα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ που δραστηριοποιούνται υπό την μορφή νομικού προσώπου (εταιρείες), να προσέλθουν την ΔΕΥΤΕΡΑ 30/5/2011 και από ώρα 10:00 έως 16:00, στην κεντρική υπηρεσία του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ στον ΠΕΙΡΑΙΑ, για να υπογράψουν την νέα τους σύμβαση.

  Πέραν του στενού χρονικού περιθωρίου που δημιουργεί η όλη διαδικασία (μόνο κάποια συγκεκριμένη ημέρα και συγκεκριμένες ώρες για την υπογραφή της σύμβασης από πολλούς παρόχους), μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών ζητείται βεβαίωση και πιστοποιητικό του άρθρου 20 του Π.Δ. 84/2001 από το φορέα Π.Φ.Υ., το οποίο εκδίδεται από τον εθνικό φορέα πιστοποίησης ελέγχου ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών, ο οποίος όμως ακόμη μέχρι σήμερα δεν έχει συσταθεί.

  Εκτός του ότι και η συγκεκριμένη διαδικασία πρόσκλησης έχει αδυναμίες, αλλά και επειδή ελλοχεύει ο κίνδυνος κάτω υπό το καθεστώς της χρονικής πίεσης να παραβιασθούν τα συμφωνηθέντα με την Διοίκηση του Ο.Ν. (κατάργηση plafond και εκπτώσεων) την ΠΕΜΠΤΗ 26/5/2011 το Δ.Σ. του συνδέσμου επισκέφθηκε το γραφείο της Προέδρου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, για να ζητήσει ένα αντίγραφο της συμβάσεως που καλούμεθα να υπογράψουμε την ΔΕΥΤΕΡΑ 30/5/2011. Η συνάντηση δεν κατέστη εφικτή λόγω του ότι η Πρόεδρος μέχρι της 12:00 το μεσημέρι απουσίαζε στο Υπουργείο Οικονομικών.

  Η νέα συνάντηση ορίσθηκε την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στις 27/05/2011 στις 13:00 το μεσημέρι.

  Ως εκ τούτου θα αναμένετε νέα ενημέρωση αναφορικά με τους προβλεπόμενους όρους της σύμβασης που καλούμεθα να υπογράψουμε τη Δευτέρα.

  Σε κάθε περίπτωση πάντως, οφείλουμε τη ΔΕΥΤΕΡΑ 30/05/2011, να είμαστε όλοι σε εγρήγορση για να αντιμετωπίσουμε τυχόν αιφνιδιασμό κάτω από την πίεση του χρόνου.

   

                   Μετά τιμής

   

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   

  Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ                  Ι. ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΣΙΔΙΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

                                                     Αθήνα, 20/5/2011

   

                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

   

  Αγαπητοί συνάδελφοι,

   

  Σε συνέχεια της ενημέρωσής σας σχετικά με την κινητοποίηση της Ομοσπονδίας Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην οποία ο σύλλογός μας αποτελεί μέλος της, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

   

  1. Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17/05/2011 συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με την επίμαχη τροπολογία για τον τρόπο και χρόνο εξόφλησης των λογαριασμών μας. Όπως γνωρίζετε το αίτημά μας ήταν, η τροπολογία που πρόσφατα ψηφίστηκε, να αφορά το σύνολο των ταμείων και όχι μόνο τον ΟΠΑΔ και να συμπεριληφθεί και για μας η εξόφληση των 45 ημερών τουλάχιστον για τους νέους λογαριασμούς.

  Στη συνάντηση αυτή, μας δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι ο αναπληρωτής Υπουργός κύριος Κουτρουμάνης είχε την πρόθεση ως έτσι να περάσει την τροπολογία (άλλωστε αυτό διαφαίνεται και από τη τοποθέτησή του στα πρακτικά της Βουλής), από λάθος όμως υποστήριξη των συμβούλων του διατυπώθηκε όπως δημοσιεύθηκε.

  Ως εκ τούτου υπήρξε η δέσμευση ότι σε πρόσφατο νομοσχέδιο θα αποσαφηνισθεί ορθά η διάταξη.

  1. Την Πέμπτη 19/05/2011 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το Διοικητή του ΟΑΕΕ κύριο Βουδούρη. Η συνάντηση υπήρξε ιδιαιτέρως εποικοδομητική γιατί αφ’ ενός υπήρξε μεγάλη ταύτιση των απόψεών μας για την εξυγίανση και τη λειτουργία του συστήματος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της χώρας ενόψει της λειτουργίας ΕΟΠΥ και της ανάληψης της προεδρίας του από τον κύριο Βουδούρη και αφετέρου γιατί ο Διοικητής του ΟΑΕΕ μέσα από αντίξοες οικονομικές συνθήκες διασφάλισε την εξόφληση παλαιών λογαριασμών μας με ένα πακέτο 8,5 εκ € που ήδη τρέχει πανελλαδικά και την επόμενη εβδομάδα θα δώσει επιπρόσθετα 5 εκ € με προτεραιότητα στις περιοχές που παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση.
  2. Στα περιθώρια της συνάντησης της Τρίτης στο Υπουργείο Εργασίας, βρεθήκαμε και με τον πρόεδρο του ΟΠΑΔ κύριο Σουλιώτη, ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι μετά την δημοσίευση της τροπολογίας (ήδη έγινε) θα ξεκινήσει την άμεση διαδικασία πληρωμής μας τόσο για λογαριασμούς του ΟΠΑΔ όσο και του ΤΥΔΚΥ.

  Αγαπητοί συνάδελφοι μετά τα ανωτέρω διαφαίνεται ότι τόσο οι Υπουργοί κύριος Λοβέρδος και κύριος Κουτρομάνης, ο Υπουργός κύριος Σαχινίδης, ο Διοικητής του ΟΑΕΕ και ο Πρόεδρος του ΟΠΑΔ εργάζονται συστηματικά στη διαμόρφωση ενός πλαισίου εξορθολογισμού των δαπανών, εκσυγχρονισμού του συστήματος παροχής υπηρεσιών και αντιμετώπισης των όλων παροχών ισόνομα και ισότιμα μέσα στα όρια αντοχής της Εθνικής μας Οικονομίας.

  Ο κλάδος μας διαχρονικά δια των προεδρείων του, πάντα υπήρξε υποστηρικτής και αρωγός αυτής της προοπτικής για ποιοτικές υπηρεσίες με λελογισμένες δαπάνες. Ως εκ τούτου και μετά τις πρόσφατες ενέργειες και δεσμεύσεις τόσο των πολιτικών ηγεσιών όσο και των Διοικητών ΟΑΕΕ και ΟΠΑΔ αποφασίσαμε την αναστολή της κινητοποίησής μας στις 25/05/2011.

  Παραμένουμε όμως παρατηρητές των εξελίξεων και σε κάθε ενδεχόμενη αθέτηση δέσμευσης, είμεθα έτοιμοι να ενεργοποιήσουμε τον μηχανισμό της κινητοποίησής μας μετά άλλωστε την ένθερμη και μαζική συμμετοχή σας που πρόσφατα εκδηλώσατε στην αναστολή των συμβάσεων των ασφαλιστικών ταμείων, που μας οφείλουν πέραν του ενός έτους.

  Είμεθα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.


                                    ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ                             ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ

    Ιατρός Ακτινολόγος                                        Βιοχημικός

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

                                                                ΑΘΗΝΑ, 17/5/2011


                       ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ


     Την προηγούμενη ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2011, διενεργήσαμε στον ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ., Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με μοναδικό θέμα την εκλογική διαδικασία για ανάδειξη εκπροσώπων μας στην Ομοσπονδία ( Π.ΟΣ.Ι.Π.Υ.) .

     Σύμφωνα με το καταστατικό του Συνδέσμου μας και μετά την καταμέτρηση των ψήφων, εκλέγονται εννέα μέλη του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. που θα τον εκπροσωπήσουν στην εκλογική διαδικασία της Ομοσπονδίας ( Π.Ο.Σ.Ι.ΠΥ.), για ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε αυτήν.

     Τα μέλη που εκλέχθηκαν, σύμφωνα με τον αριθμό των ψήφων που έλαβαν, είναι οι εξής :

   

  1. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  2. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  3. ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  4. ΓΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  5. ΠΕΤΜΕΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  6. ΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  7. ΜΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  8. ΡΩΜΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  9. ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

   

   

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ

     Ιατρός Ακτινολόγος                              Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook