ΥΠΟΜΝΗΜΑ (31/3/2011)

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

  Αθήνα, 31/03/2011

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  Η δημιουργία του υγειονομικού χάρτη της χώρας αποτελεί ένα έργο εργαλείο στα χέρια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας για να παράξει στρατηγική πολιτική.

   

  Δυστυχώς μέχρι σήμερα καμία σοβαρή προσπάθεια δεν τελεσφόρησε προς την επίτευξη αυτού του στόχου.  Ως εκ τούτου, έχουμε κάθε λόγο να συνδράμουμε ως Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων αυτή την προσπάθεια, που θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά θα είναι συγκροτημένη και συντονισμένη.

   

  Όμως η αποτύπωση του υγειονομικού χάρτη από μόνη της μπορεί να αποτελεί τη θεμέλιο λίθο, αλλά θα είναι απλώς ένα πληροφοριακό στοιχείο, αν δεν συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις για μια σειρά θεμάτων που άπτονται τόσο της λειτουργίας όσο και της επικαιροποιήσης του.

   

  Τα θέματα αυτά κατά τη γνώμη μας είναι :

  Α.Προσδιορισμός πηγών πληροφόρησης για την κατάρτιση του υγειονομικού χάρτη και ορισμός οργάνου επικαιροποίησής του,  μετά φυσικά από την κατάρτισή του.

  Β. Προσδιορισμός των αναγκών ανά παρεχόμενη υπηρεσία ανά υγειονομική περιφέρεια με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια και την γεωγραφική κατανομή αυτών.

  Γ. Προσδιορισμός του απαιτούμενου εξοπλισμού βάση των ανωτέρω αναγκών.

  Δ. Προσδιορισμός των κριτηρίων καταλληλότητας του  ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού τόσο για τον Δημόσιο όσο και για τον Ιδιωτικό τομέα.

  Ε. Αναδιοργάνωση του μηχανισμού παρακολούθησης τόσο της ασφαλούς λειτουργίας των μηχανημάτων  όσο και της αδειοδότησης αυτών.

  Στ. Προσδιορισμός των κανόνων συνεργασίας μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα ανά υγειονομική περιφέρεια για την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα σ’ ένα πλαίσιο έγκυρης και έγκαιρης πρόληψης και διάγνωσης, με τη μικρότερη δυνατή δαπάνη.

  Ζ. Άρση του οποιουδήποτε περιοριστικού όρου από τα ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς για την ελεύθερη επιλογή παρόχου υπηρεσιών υγείας από τον ασφαλισμένο τους.

  Η. Μελέτη του τρόπου και του χρόνου μετάβασης από την υφιστάμενη κατάσταση σ ‘ αυτή που πρόκειται να σχεδιασθεί και να αποφασισθεί.

   

   

  Σε όλα τα ανωτέρω πεδία καθώς επίσης σε εκείνα που θα τεθούν και απ’ τους υπόλοιπους συνέδρους θα μας δοθεί η δυνατότητα να αναπτύξουμε τις θέσεις μας σε ένα πλαίσιο διαλόγου και όχι προειλημμένων αποφάσεων για τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης.

   

                                  Με εκτίμηση

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ

   Ιατρός Ακτινολόγος                                   Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook