ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (03/09/2011)

  ΑΘΗΝΑ 9/3/2011

   

  Μετά από προκαθορισμένο ραντεβού την Τρίτη 8/3/2011, συναντήθηκε ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του συνδέσμου μας, με τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Ε. κ. Γεράσιμο ΒΟΥΔΟΥΡΗ στα γραφεία του Οργανισμού, με κύριο θέμα συζήτησης την μεγάλη καθυστέρηση στην εξόφληση των αποζημιώσεών μας, στις εκτελεσθείσες εργαστηριακές εξετάσεις και πράξεις στους ασφαλισμένους του ταμείου, που στα Διαγνωστικά Κέντρα μέλη μας του ΠΕΙΡΑΙΑ, η καθυστέρηση των οφειλόμενων φθάνει και τους 24 μήνες (ανεξόφλητος ο ΜΑΡΤΙΟΣ του 2009).

  Ο Διοικητής μας διαβεβαίωσε, ότι έχει ήδη κατατεθεί ποσόν πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00 €) για να πληρώσουν κατ’ αρχήν οι περιφερειακές διευθύνσεις του Ο.Α.Ε.Ε. που έχουν την μεγαλύτερη καθυστέρηση, μαζί με άλλες λιγότερο καθυστερημένες οφειλές, ενώ ήταν σύμφωνος και στην διευθέτηση δύο άλλων θεμάτων τα οποία αφορούσαν: το μεν πρώτο την κατάθεση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, με την εξόφληση της απαίτησης και όχι με την κατάθεση των παραπεμπτικών, το δε δεύτερο την παράταση του χρόνου κατάθεσης των παραπεμπτικών, αντί για το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από το μήνα διενέργειας των εξετάσεων, όλο το χρονικό διάστημα του επόμενου μηνός.

  Επίσης, έγινε και μια κατ’ αρχήν συζήτηση για τον τρόπο λειτουργίας του νέου φορέα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον οποίο θα ενταχθεί και ο Ο.Α.Ε.Ε. και διαφάνηκε ότι οι προτάσεις μας βρίσκουν θετική ανταπόκριση, τουλάχιστον στις γενικές τους γραμμές, στην αντίληψη των πραγμάτων γύρω από αυτό το θέμα που έχει ο Διοικητής.

  Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Πρόεδρος μας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο του Ο.Π.Α.Δ. κ. Κυριάκο ΣΟΥΛΙΩΤΗ, από τον οποίο ενημερώθηκε για τις κάτωθι εξελίξεις:

  Α) Ο Ο.Π.Α.Δ. έχει μετατραπεί σε ασφαλιστικό ταμείο και ως εκ τούτου πλέον ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. του οργανισμού, με εισήγηση του Προέδρου, υιοθετήθηκε σύστημα αποζημίωσης, αντίστοιχο με τις πρακτικές άλλων ασφαλιστικών οργανισμών και ελήφθη ομόφωνη απόφαση όσον αφορά τις πληρωμές (αποζημιώσεις) των ιατρών, εργαστηρίων και διαγνωστικών κέντρων, κατά την οποία ο οργανισμός θα καταβάλλει το 90 % του αιτούμενου ποσού μετά από πρόχειρο έλεγχο και το υπόλοιπο 10 % θα καταβάλλεται μετά από πλήρη έλεγχο και εκκαθάριση λογαριασμών, σε ποσοστό 10 % επί του συνόλου των κατατεθέντων λογαριασμών, βάσει ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου υποβολής λογαριασμών. Η απόφαση αυτή θα εφαρμοστεί για όλους τους εκκρεμείς λογαριασμούς.

  Β) Έχουν δοθεί στον Ο.Π.Α.Δ. 80 εκατομμύρια ευρώ, που αφορούν την πρώτη δόση του προϋπολογισμού για το 2011 και μέχρι τέλους ΜΑΡΤΙΟΥ θα έχουν πληρωθεί όλοι οι μήνες που αφορούν το 2009 και ένας με δύο μήνες που αφορούν το 2010.

  Γ) Ο Ο.Π.Α.Δ. έχει έλθει σε συνεννόηση με την ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING για μια διευκόλυνση μας, που αφορά την αύξηση στους δεκαεπτά μήνες του περιθωρίου προεξόφλησης, με αντίστοιχη αύξηση και του χρηματικού πλαφόν.

  Δ) Εντός δέκα ημερών θα δοθούν στα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια χρήματα από τα οφειλόμενα του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και όσους μήνες έχουν εκκαθαριστεί.

  Ε) Εντός ολίγων ημερών αποστέλλεται εγκύκλιος του Προέδρου του Ο.Π.Α.Δ. προς όλες τις Υ.Π.Α.Δ., που θα αναφέρει ότι ο χρόνος υποβολής των παραπεμπτικών που εκτελέσθηκαν τον προηγούμενο μήνα, θα είναι 30 ημέρες και όχι 10 ημέρες που αναφέρει η τωρινή εγκύκλιος.

  Στ) Όσα παραπεμπτικά δεν είναι σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά είναι χειρόγραφα στο απόκομμα του βιβλιαρίου του ασφαλισμένου και εγκεκριμένα από ελεγκτή ιατρό του Ο.Π.Α.Δ., η διερεύνηση του παραπέμποντος ιατρού, εάν είναι συμβεβλημένος με τον οργανισμό, δεν αφορά εμάς αλλά τον ελεγκτή ιατρό.

  Για ότι νεότερο προκύψει θα προσπαθούμε να σας ενημερώνουμε εγκαίρως.

   

        Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας

      Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ                                Ι. ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ

    Ιατρός Ακτινολόγος                             Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook