Διευκρινήσεις ΙΚΑ σχετικά με την Ανακοίνωση ΠΦΥ (14/02/2011)

      ΑΘΗΝΑ 15/2/2011
  ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                    
  Αρ.Πρωτ.:Γ32/149
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ &
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8,10241
  Τηλέφωνο:  210 5215223-224-225-226-227,     
                                                                           ΠΡΟΣ:

                                                                           Τους Αποδέκτες
                                                                           του Πίνακα

      

                                                                            Κοινοποίηση :
                                                                            1.Γρ. Διοικητή
                                                                            2. Υποδιοικητών

   

  Θέμα: Διευκρινήσεις επί του 735/14.2.2011 Γενικού Εγγράφου

  Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού με το οποίο δόθηκαν οδηγίες για την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

  I. Η παράγραφος 5 επαναδιατυπώνεται ως εξής :

  5. Οι γιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που έχουν παράλληλα σύμβαση με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ μπορούν να συνταγογραφούν για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως γιατροί των φορέων αυτών μόνο στα ιδιωτικά τους ιατρεία και όχι κατά τη διάρκεια ωραρίου τους στο Ίδρυμα όπου και λειτουργούν ως γιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χρησιμοποιώντας τα έντυπα αυτού.

  II. Η παράγραφος 6 συμπληρώνεται ως εξής :

  Για κάθε παρακλινική εξέταση θα αναγράφεται από τους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ γιατρούς ξεχωριστό παραπεμπτικό στο ατομικό τους έντυπο.

  Για τη χορήγηση προσθέτων ειδών (γυαλιά οράσεως, αμαξίδια κ.λ.π.) καθώς και για αναλώσιμα υλικά (σάκοι κολοστομίας κ.λ.π.) οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στους γιατρούς των Μονάδων Υγείας του Ιδρύματος.

  III. Οι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης-Ασθένειας θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι να διατεθούν στους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ γιατρούς έντυπα επίσκεψης ευρωπαίου ασφαλισμένου και να καθορισθεί η διαδικασία επιστροφής στους στις υπηρεσίες του Ιδρύματος για την ανάληψη της δαπάνης από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό φορέα.


                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ


                      ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook