Ανακοίνωση - Ενημέρωση 24 01 2014 (Αναφορικά με τo Φ.ΕΚ. 64/2014)

  «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ»

  (ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ.) - Πανεπιστημίου 56-Αθήνα, Τηλ. 210-3306487, Φαξ 210-3306459

  «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ»

  ( Π.Ε.Ι.Φ.Π.Φ.Υ.), Σεβαστουπόλεως 150 - Αθήνα - Τηλ. 210-6966010, Φαξ 210-6966009


  Αθήνα, 24/01/2014

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


  Ενώ ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την εφαρμογή των «Αναγκαστικών Εκπτώσεων» ( rebate& claw back)  για το 2013, το Υπουργείο φρόντισε να δημιουργήσει ένα πολύ ισχυρό « οπλοστάσιο» για την συνέχιση του «πολέμου» εναντίον των συμβεβλημένων ιδιωτών παρόχων του και μόνον! Εξέδωσε μία Υπουργική Απόφαση όπου όλες οι παράγραφοι  που μας αφορούν, ξεκινούν με τη λέξη δύναται! Όλα όσα αναφέρει είναι  όπλα μαζικής καταστροφής. Το άρθρο 19 της Υ.Α. 3457/14 (Φ.Ε.Κ. 64 Β’/16-01-2014), σε συνδυασμό με το άρθρο 15, περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  1.    Τίθεται όριο μηνιαίας αξίας παραπεμπτικών(plafond) που μπορεί να συνταγογραφήσει σε διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις, κάθε συμβεβλημένος ή πιστοποιημένος ιατρός. Το όριο αυτό υπολογίζεται για κάθε ιατρό ξεχωριστά και παράγεται από την μείωση του μέσου μηνιαίου ορίου του 2013 κατά ένα ποσοστό ( ίσως -20% όπως στο φάρμακο και θα προσδιοριστεί όταν αποφασιστεί ο προϋπολογισμός του 2014 που θα είναι μικρότερος του 2013!).
  2.    Έχοντας μειώσει  στην πηγή τη δυνατότητα συνταγογράφησης κάθε κλινικού ιατρού, επαναλαμβάνει την επιβολή plafond και στα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια, ορίζοντας σε κάθε ένα ξεχωριστά αντίστοιχο plafond!. Εάν δε το εργαστήριο ξεπεράσει το plafond, τότε θα πρέπει να επιστρέψει την υπέρβαση με νέου τύπου rebate. Αυτό μπορεί εύκολα να ερμηνευτεί ως υποχρέωση του παρόχου να δέχεται και να εκτελεί τα παραπεμπτικά έχοντας ξεπεράσει το plafond του και αυτή την υπέρβαση θα κληθεί να την επιστρέψει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Δηλαδή πάλι τα ίδια, θα ορίσουν πάλι επί σκοπόν προϋπολογισμό κλάδου,  πολύ μικρότερο από τις πραγματικές ανάγκες και μετά θα ζητούν να εκδώσουμε πιστωτικά ώστε να μην μας πληρώσουν. Η ευκολότερη λύση είναι να μας ζητήσουν να παράσχουμε δωρεάν εξετάσεις στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  με τιμές του 1991 ,για να μην αντιμετωπίσουν το πολιτικό κόστος από τον Έλληνα πολίτη που δεν τολμούν  να του πουν την αλήθεια!
  Και η αλήθεια είναι ότι ενώ μας χρωστούν τιμολόγια 5 ετών με εξευτελιστικές τιμές στις εργαστηριακές εξετάσεις, στα οποία μας υποχρέωσαν να δεχθούμε «κούρεμα» 10-15% και ενώ το 2012 αγόρασαν υπηρεσίες από την Π.Φ.Υ. ύψους 400 εκατ. ευρώ μετά από αλλεπάλληλες εκπτώσεις και νέες ασφαλιστικές τιμές χαμηλότερες του κρατικού τιμολογίου του 1991, έθεσαν για το 2013 πλασματικό στόχο 300 εκατ. ευρώ, παρά την είσοδο και άλλων ταμείων πέραν των 4 πρώτων μεγάλων ταμείων. Τελικά έχοντας εξευτελίσει τις τιμές των εργαστηριακών εξετάσεων με πολλαπλές μειώσεις, αγόρασαν το 2013 εξετάσεις αξίας 500 εκατ. ευρώ και μας ζητάνε να τους δώσουμε αναγκαστική έκπτωση 200 εκατ. ευρώ στις εξετάσεις που ήμασταν υποχρεωμένοι να εκτελέσουμε χωρίς να δυνάμεθα να αρνηθούμε και σε τιμές που αυτοί έχουν ορίσει.
  3.    Παραβιάζοντας την κείμενη νομοθεσία που ορίζει ρητά την κοστολόγηση από το κράτος των εξετάσεων  και στην συνέχεια την διατίμησή τους, δίδεται  στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η δυνατότητα χωρίς καμία κοστολογική διαδικασία να μειώνει όποτε θέλει τις τιμές που το κράτος έθεσε το 1991! Νέες ασφαλιστικές τιμές πάλι, ως «κερασάκι στην τούρτα» των παραπάνω διατάξεων!
  4.    Επειδή βέβαια έγινε παράλειψη τον Ιούλιο του 2013 που ορίστηκαν οι «αναγκαστικές εκπτώσεις» για το claw back, επανέρχεται σε ισχύ το μέτρο αυτό  μόνιμα πλέον! Ο νόμος 4172/2013 έθετε χρονικό όριο μόνο το 2013.
  Όπως είναι εύκολα κατανοητό, το παραπάνω «οπλοστάσιο» δημιουργήθηκε για να  το έχουμε ως μόνιμη απειλή! Ακούγεται δε, ότι θα γίνει ενοποίηση όλων των δαπανών που αφορούν διαγνωστικές εξετάσεις στον Κ.Α.Ε. 0671.01, ενώ επίσης στο  αναρτημένο  σχέδιο σύμβασης  των κλινικών για το 2014, αναφέρεται ρητά ότι αυτό αφορά μόνο δαπάνες νοσηλείας, αφού παραλείπεται η αναφορά στο κομμάτι της παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στις ιδιωτικές κλινικές ! Από ποιόν ΚΑΕ θα πληρώνονται οι κλινικές για τις διαγνωστικές εξετάσεις εξωτερικών ασθενών; Προφορικά ακούστηκε ότι ο προϋπολογισμός μας για το 2014, μειώνεται από τα 300 εκ. ευρώ του 2013 σε € 240 εκ. ( -20%).
  Εάν όλα τα παραπάνω αποτυπωθούν με αριθμούς τότε:
      Το ατομικό plafond κάθε παρόχου θα υπολογιστεί ως εξής: τιμολόγια του 2013 μείον rebate, claw back & αφαίρεση μη αποδεκτών δαπανών (έλεγχος εκκαθάρισης). Στο ποσό αυτό που είναι ο ατομικός τζίρος του 2013 επί πλέον μείωση 20%. Δηλαδή εάν ένας πάροχος έχει εκδώσει τιμολόγια προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατόπιν εντολής του  αξίας  € 100 για το 2013 , μετά τις αναγκαστικές εκπτώσεις του 2013 ( έστω -40%) θα έχει στόχο – plafond για το 2014 :€  100-40% = 60 -20% =  € 48. Δηλαδή – 52% μείωση σε σχέση με το 2013!
  Προσοχή αναφέρεται σε προϋπολογισμούς και όχι πραγματικές υποβληθείσες δαπάνες (τιμολογήσεις).
  Με  τις αναγκαστικές εκπτώσεις ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί τον προϋπολογισμό χωρίς υπέρβαση και επ’ αυτών κάνει υπολογισμούς!!!
      Για να καλυφθεί η δαπάνη νέων παρόχων που δεν υπήρχαν το 2013 και όποιας άλλης παρεκτροπής από τον στόχο , θεσμοθετήθηκε η γενική αναγκαστική έκπτωση του κλάδου ( claw back), όπου στο τέλος κάθε εξαμήνου θα πρέπει να πληρώσουμε τη δαπάνη κάθε νεοεισερχόμενου παρόχου και εάν πρόκειται για  εργαστήριο της Π.Φ.Υ. καλώς γίνεται , εάν όμως είναι η μεταφορά της δαπάνης των κλινικών ή άλλων ημικρατικών φορέων( Ωνάσειο, Ντυνάν κλπ), τότε δεν είναι αποδεκτό.
  Επειδή αναμένουμε  το σχέδιο μίας νέας σύμβασης (;)με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ ακόμη δεν έχουμε υπογράψει το προηγούμενο, τίθεται εύλογα το μεγάλο ερώτημα.
  Για ποιο λόγο να υπογράψουμε σύμβαση αφού ποτέ δεν τηρείται από πλευράς  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.;
  Με την Υ.Α. 3457/14,  ξεκαθαρίζεται από τώρα ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα μειώνει συνεχώς τον προϋπολογισμό του και  θα πληρώνει μόνο το 40-50% των τιμολογίων μας.
  Πρέπει να υπογράψουμε σύμβαση  για να παρέχουμε δωρεάν τις υπηρεσίες μας στους Έλληνες πολίτες; Γιατί να μην το κάνουμε μόνοι μας ,όσο μπορούμε, απευθείας στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. χωρίς να το εκμεταλλεύεται κανείς ενδιάμεσος;
  Άλλωστε ποιο εργαστήριο ή  διαγνωστικό κέντρο θα επιβιώσει των αναγκαστικών εκπτώσεων του 2013 που θα επιβληθούν τον επόμενο μήνα, για να συνεχίσει τη λειτουργία του το 2014;


  Όλο το εθνικό σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  στηρίζεται στον ιδιωτικό τομέα αναφορικά με τις εργαστηριακές εξετάσεις.
  Σύμβαση με νεκρούς δεν προβλέπει η νομοθεσία μας.


  Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ