Ανακοίνωση - Ενημέρωση 26 06 2012 (Εργασιακά)

    

  Αθήνα, 26/06/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

   

     Όπως είναι γνωστό, την 15η Ιουνίου 2012, έληξε η αναγκαστική ισχύς της ΔΑ 20/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των διαγνωστικών εργαστηρίων και ως εκ τούτου από 16.06.2012, με βάση το Ν. 4046/2012 και την ΠΥΣ 6/2012, εξακολουθούν να ισχύουν μόνο οι όροι της ΔΑ 20/2011 που αφορούν το βασικό μισθό και τα 4 επιδόματα ωριμάνσεως, σπουδών, τέκνων και επικίνδυνης εργασίας. Επίσης, με βάση το Ν. 4046/2012 και την ΠΥΣ 6/2012, οι εργοδότες του κλάδου, από 16.06.2012, δύνανται να προσαρμόσουν τις αποδοχές του προσωπικού τους στις ως άνω ρυθμίσεις μονομερώς, δηλαδή, δύνανται να περικόψουν τα επιπλέον επιδόματα χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Σε περίπτωση που κάποιος εργοδότης επιθυμεί να προσαρμοσθεί στις ως άνω ρυθμίσεις στο μέλλον, μπορεί να επιφυλαχθεί εγγράφως απέναντι στο προσωπικό του, δηλώνοντας ότι συνεχίζει να καταβάλει τα καταργημένα επιδόματα, ως οικειοθελείς παροχές, επιφυλασσόμενος ρητώς κάθε νομίμου δικαιώματός του να περικόψει μονομερώς αυτές, μερικώς ή ολικώς, στο μέλλον.

   

  Ο Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                 Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook