Υπεύθυνες Δηλώσεις για Εξώδικα κατά Ασφαλιστικών Ταμείων για διεκδίκηση οφειλομένων

  Αθήνα, 25/06/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Αγαπητοί Συνάδελφοι,

   

     Το Δ.Σ του Συνδέσμου μας στη τελευταία του συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 07/06/2012 αποφάσισε ομόφωνα την οργανωμένη επίδοση εξώδικων δηλώσεων κάθε Διαγνωστικού Κέντρου προς τα ασφαλιστικά ταμεία που του οφείλουν δεδουλευμένα του έως 31/12/2011.

     Στόχος αυτής της ενέργειας είναι αφ’ ενός να διασφαλίσουμε νομικά την μη παραγραφή των απαιτήσεων μας (στην 5ετία) και αφ’ ετέρου την άσκηση πίεσης στα Δ.Σ των ασφαλιστικών ταμείων με προοπτική την ταχύτερη εξόφληση τους.

     Τα έξοδα σύνταξης των εξώδικων δηλώσεων θα τα αναλάβει ο Σύνδεσμος, αλλά από εκεί και πέρα δημιουργείται το έξοδο της αμοιβής του δικαστικού επιμελητή για την επίδοση αυτού, το οποίο θα αναλάβει το κάθε διαγνωστικό εργαστήριο εφόσον θέλει να κινηθεί και αυτό νομικά. Το έξοδο αυτό ανέρχεται στα 45 ευρώ ανά εξώδικο, ανά ασφαλιστικό ταμείο για τον καθένα.( Δηλαδή 3 εξώδικα=45*3= 135 ευρώ, κ.ο.κ.)

     Παρακάτω παρατίθενται οι εξουσιοδοτήσεις που πρέπει να συμπληρώσετε και να τις στείλετε άμεσα στο fax του Συνδέσμου ( 210-3306459) και εν συνεχεία ταχυδρομικώς τις πρωτότυπες εξουσιοδοτήσεις στα γραφεία του Συνδέσμου, αναφερόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία κατά των οποίων θέλετε να κινηθείτε νομικά και συμπληρώνοντας τα πεδία τα οποία χρειάζεται αναφέροντας τα ποσά τα οποία σας οφείλει κάθε ασφαλιστικό ταμείο, την ημερομηνία των παραστατικών που έχετε εκδώσει κ.τ.λ.

   

  Εξουσιοδότηση ιατρού ( φυσικού προσώπου ) για τις οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων ( Μορφή WORD )

  Εξουσιοδότηση εταιρείας ( νομικό πρόσωπο ) για τις οφειλές ασφαλιστικών ταμείων ( Μορφή WORD )

  Ο Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                 Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook