Ανακοίνωση - Ενημέρωση 13 06 2012 ( Επιστολή προς Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

  ΠΡΟΣ

  Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

  Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας

  Δ/νση: Σχεδιασμού

  Κηφισίας 39, ΤΚ 15123 Μαρούσι

   

  Κοινοποίηση

  Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Γερ. Βουδούρη

  Β’ Αντιπρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Κυρ. Σουλιώτη

   

  Αθήνα, 13/06/2012

  ΘΕΜΑ: H με αρ.πρωτ. 16694/11-04-2012 ανακοίνωση του Οργανισμού σχετικά με την κοστολόγηση υπερήχων.

   

   

  Αξιότιμοι κύριοι,

   

  Με την ως άνω ανακοίνωσή σας που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, μας ενημερώνετε ότι σύμφωνα με την αρ. 145/27/20-03-2012 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ αποδίδεται η τιμή του κρατικού τιμολογίου για τα υπερηχογραφήματα οργάνων όπως θυρεοειδούς, μαστού, ισχίων νεογνών, μαλακών μορίων.

  Εκθέτουμε παρακάτω τις απόψεις μας σχετικά με την ανακοίνωση αυτή:

  1. Το υπερηχογράφημα θυρεοειδούς, μαστού/μαστών , ισχίων νεογνών και μαλακών μορίων δεν είναι ρητά κοστολογημένο στο ΠΔ157/1991, ούτε στο ΠΔ138/1990.
  2. Το άρθρο 70 παρ. 1 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α’/02-03-2011) ορίζει ότι «οι τιμές (κοστολόγηση) των ιατρικών πράξεων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνική Ασφάλισης και Οικονομικών, κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ). Επίσης, στο άρθρο 23 του ιδίου νόμου ορίζονται οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ (περ. α έως ι) στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα κοστολόγησης ιατρικών πράξεων.
  3. Το θέμα της αποζημίωσης των υπερηχογραφημάτων       θυρεοειδούς, μαστών κ.α. ,αλλά και πολλών άλλων εξετάσεων, όπως τα σπινθηρογραφήματα, που δεν αναγράφονται ρητά σε Προεδρικό Διάταγμα, έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τη Διοίκηση και συγκεκριμένα τον ΟΠΑΔ και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αναφερόμαστε ειδικότερα στο με αρ.πρωτ. Δ2α/28381.06/8-8-2007 έγγραφο του ΟΠΑΔ προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο οποίο αναγράφεται με σαφήνεια ότι «όλες οι ιατρικές πράξεις που έχουν κοστολογηθεί μέχρι σήμερα αναφέρονται στα ΠΔ 157/1991, ΠΔ 98/1993, ΠΔ 427/1991, ΠΔ65/1996 και ΠΔ127/2005». Το ίδιο έγγραφο αναφέρει ότι , «οι δαπάνες για εξετάσεις που δεν αναφέρονται ρητά στα ανωτέρω ΠΔ δεν εκκαθαρίζονται». Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα οι εξετάσεις και ιατρικές πράξεις που δεν αναγράφονταν ρητά σε ΠΔ (όπως το υπερηχογράφημα θυρεοειδούς και μαστών), αμφισβητούνταν από τον ΟΠΑΔ, με αποτέλεσμα να μην γίνεται εκκαθάριση δαπανών και να γίνονται και ΕΔΕ σε βάρος διοικητικών υπαλλήλων του οργανισμού που είχαν αποζημιώσει τέτοιου είδους δαπάνες. Το ζήτημα, μετά από αναμονή πολλών μηνών, επιλύθηκε νομοθετικά (Ν.3867/2010 αρ.24) και αφορούσε αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες για ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις που δεν έχουν περιληφθεί στο κρατικό τιμολόγιο και είχαν πληρωθεί ή εκκρεμούσε η πληρωμή τους μέχρι τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου. Επιπροσθέτως, με τον ίδιο νόμο ορίστηκε ότι «δεν εκκαθαρίζονται δαπάνες που αφορούν ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις, αν δεν έχουν κοστολογηθεί με προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ.29 του α.ν. 1565/1969».

  Σύμφωνα με όσα εκθέτουμε, πιστεύουμε ότι με την υπ.αρ.145/27/20-03-2012 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ δημιουργείται πρόβλημα νομιμότητας όσον αφορά την εκκαθάριση και απόδοση της δαπάνης για τις συγκεκριμένες ιατρικές εργαστηριακές εξετάσεις (υπερηχογραφήματα θυρεοειδούς, μαστού/μαστών, ισχίων νεογνού και μαλακών μορίων), γιατί αφενός δεν αναγράφονται ρητά σε κανένα από τα Π.Δ/τα που κοστολογούν ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις, αφετέρου επιχειρείται η κοστολόγησή τους κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν και καθ’ υπέρβαση της αρμοδιότητας του Δ.Σ. του Οργανισμού. Για να είναι νόμιμη και δεσμευτική για τον Οργανισμό η όποια κοστολόγηση ιατρικής πράξης και εξέτασης, θα πρέπει να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 70 παρ. 1 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/02-03-2011), δηλαδή κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνική Ασφάλισης και Οικονομικών, κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ).

  Δοθείσης της ευκαιρίας, αναφερόμαστε στο σημείο αυτό στην αναγκαιότητα επικαιροποίησης των προεδρικών διαταγμάτων που κοστολογούν ιατρικές πράξεις και παρακλινικές και εξετάσεις, ώστε το πλαίσιο συνεργασίας να είναι σαφές και ξεκάθαρο, καθώς επίσης και στην αναγκαιότητα ενημέρωσης της βάσης δεδομένων του e-diagnosis, ώστε να συμπεριλαμβάνονται όλες οι εξετάσεις που είναι κοστολογημένες σε Π.Δ. και να μη χρειάζεται η αντιστοίχηση τους με παραπλήσιες εξετάσεις ή η αναγραφή σχολίων από τον θεράποντα ιατρό για την εξέταση που παραγγέλνει.

   

   

  Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                                    Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                                              Βιοχημικός

   

   

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook