Ανακοίνωση - Ενημέρωση 11 06 2012 ( Ενημέρωση για Δ.Σ. προηγούμενης εβδομάδας)

  Αθήνα, 11/06/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση


    Όπως σας είχαμε γνωστοποιήσει, την Πέμπτη 07/06/2012 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας και εξέτασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .

      Όσον αφορά στα ασφαλιστικά, το ακανθώδες πρόβλημα των εργοδοτικών εισφορών του Τ.Σ.ΑΥ. που ταλανίζει αρκετά χρόνια, με μεγαλύτερη ή μικρότερη ένταση και σε διαφορετικό βαθμό, τις μονάδες (είτε της πρωτοβάθμιας φροντίδας είτε της δευτεροβάθμιας περίθαλψης) που δραστηριοποιούνται υπό τη μορφή νομικού προσώπου (εταιρεία), αποφασίστηκε να ξεκινήσει η δημιουργία φακέλου από νομικό γραφείο, που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της δύσκολης αυτής υπόθεσης (Νόμους, Π. Δ/τα, Υπ. Αποφάσεις, αποφάσεις Δ.Σ. Τ.Σ.Α.Υ. , κ.λ.π.), στη συνέχεια συνάντηση και προσπάθεια συνεύρεσης κοινού και δίκαιου τόπου, με την ηγεσία του νέου ενιαίου ταμείου (Ε.Τ.Α.Α.) και στην περίπτωση αδυναμίας ανεύρεσης δίκαιης και συμφέρουσας και για τις δύο πλευρές λύσης, πολιτική παρέμβαση σε επίπεδο Υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, για τροποποίηση και επαναδιατύπωση με ξεκάθαρους όρους της μέχρι σήμερα υπάρχουσας νομοθεσίας και σε τελευταίο πλέον στάδιο, εφόσον δεν έχει δοθεί δίκαιη και βιώσιμη για όλους λύση, νομικές διαδικασίες για επίλυση του προβλήματος στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια.

  Προς το παρόν, θα αποστείλουμε στη Διοίκηση του Ταμείου εξώδικο, στο οποίο θα αναφερόμαστε στα θέματα που έχουμε αντίθετη άποψη και κυρίως στην απόφαση του Δ.Σ. του ταμείου, να θεωρεί ως έμμισθους, τους επιστημονικά υπευθύνους των διαφόρων τμημάτων που διαθέτουν οι μονάδες μας.

     Όσον αφορά στα εργασιακά και στις αλλαγές που επέρχονται με τη λήξη της ισχύος της ΔΑ 20/2011 στις 15 Ιουνίου 2012, στο μισθολογικό κόστος και σε άλλα εργασιακά θέματα (π.χ. ωράριο κ.λ.π.) συναφή με τους όρους εργασίας του προσωπικού που απασχολείται στις μονάδες μας, θα ανεβάσουμε ανακοίνωση στο site του Συνδέσμου μας εντός της εβδομάδος, μέσω της οποίας θα σας κοινοποιούμε τις επεξεργασμένες θέσεις της εργατολόγου με την οποία συνεργάζεται το σωματείο μας, ούτως ώστε να γνωρίζετε τους νέους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείτε, βάσει των νέων νόμων και αποφάσεων που ισχύουν.

     Όσον αφορά στα οικονομικά θέματα και τη φορολόγηση των ανείσπρακτων οφειλών από τα ασφαλιστικά ταμεία, το Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος, με έγγραφο που απέστειλε ως απάντηση σε ερώτημα που είχε υποβάλλει ο Ι.Σ.Α. αναφορικά με αυτό το θέμα, αναγνωρίζει ως χρόνο απόκτησης εισοδήματος που πρέπει να φορολογηθεί, το χρόνο είσπραξης του ποσού και όχι το χρόνο έκδοσης του προβλεπόμενου από τον Κ.Β.Σ. στοιχείου, πλην όμως αναφέρεται στο εισόδημα των ιατρών ως φυσικών προσώπων και όχι στις ιατρικές εταιρείες που εγγράφουν σε βιβλία Γ’ κατηγορίας και ως εκ τούτου, παρουσιάζουν μεγαλύτερες τεχνικές δυσκολίες.

  Θα αναμένουμε την απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στην εξώδικη όχληση του Ι.Σ.Α. πάνω σ’ αυτό το θέμα και θα επανέλθουμε ανάλογα με την εξέλιξη του παραπάνω ζητήματος, για τυχόν αλλαγές, τουλάχιστον από το τρέχον οικονομικό έτος.

     Επίσης για το ίδιο θέμα των ανείσπρακτων οφειλών από τα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία, αποφασίσαμε όπως ο νομικός μας σύμβουλος συντάξει εξώδικο δήλωση – πρόσκληση – διαμαρτυρία, την οποία θα αποστείλουμε στα ασφαλιστικά ταμεία με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση εξόφλησης των οφειλομένων και συλλογικά αλλά και η κάθε μονάδα Π.Φ.Υ. ξεχωριστά, για την κατοχύρωση των δεδουλευμένων απαιτήσεων μας.

    Όσον αφορά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στην αποζημίωση κάποιων παρακλινικών εξετάσεων που δεν αναγράφονται με σαφήνεια στα μέχρι σήμερα Π. Δ/τα, το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας αποφάσισε να στείλει επιστολή στην Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας του Οργανισμού, αναλύοντας επαρκώς το θέμα και τεκμηριώνοντας, βάσει των υφιστάμενων νόμων και υπουργικών αποφάσεων, τις θέσεις μας.

    Τέλος, όσον αφορά στο θέμα που έχει προκύψει σε κάποια μέλη μας, με την Ελληνική Εταιρεία Προς Προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Α.Ε. ( Α.Ε.Π.Ι.), βρισκόμαστε προς το παρόν στο στάδιο ανταλλαγής επιστολών με τη συγκεκριμένη εταιρεία και θα σας κρατάμε ενήμερους για την εξέλιξη του θέματος, με νεώτερες ανακοινώσεις.

   

  Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                            Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                     Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook