Ανακοίνωση - Ενημέρωση 05 06 2012 ( Αρχείο Ανείσπρακτων Εντολών Πληρωμής )

  Αθήνα, 05/06/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την οποία δημοσιοποιείται το αρχείο των ανείσπρακτων εντολών πληρωμής. Όσοι βρίσκονται στη λίστα αυτή θα πρέπει να εισπράξουν τα χρήματα τους από οποιοδήποτε υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας με την ταυτότητα τους.

     Επιπλέον, αναρτήθηκε στο site του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανακοίνωση που αφορά την αποζημείωση των εξετάσεων που αναγράφηκαν σε χειρόγραφα παραπεμπτικά και δεν είχαν θεωρηθεί από ελεγκτή ιατρό για το διάστημα από 11/04/2012 μέχρι και 23/04/2012 και εκτελέστηκαν από συμβεβλημένους παρόχους υγείας.

  Αρχείο Ανείσπρακτων εντολών πληρωμής ( Μορφή pdf )

  Εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων από συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους υγείας βάσει χειρόγραφων παραπεμπτικών χωρίς την έγκριση του ελεγκτή ιατρού ( Μορφή pdf )

   

  Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                          Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                 Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook