Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 28 03 2012

  Πρόσκληση

  ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Αθήνα, 28/03/2012

     Το προσεχές ΣΑΒΒΑΤΟ 31/03/2012, θα διεξαχθεί η τελική ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας στο ξενοδοχείο « ΤΙΤΑΝΙΑ », στον συνεδριακό χώρο « ΟΥΡΑΝΟΣ » που βρίσκεται στον 10ο όροφο του ξενοδοχείου, με ώρα έναρξης στις 10:30 π.μ. και λήξης της όλης διαδικασίας στις 14:30 μ.μ.

      Σας υπενθυμίζουμε ότι, πέραν των αποφάσεων που θα πάρουμε για το κυρίαρχο θέμα που είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις εξόφλησης των οφειλομένων από τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία, θα ψηφίσουμε αφ’ ενός μεν για να επικυρώσουμε την απόφαση του Δ.Σ. για αποχώρηση από την Ομοσπονδία (Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ.) και αφ’ ετέρου για την τροποποίηση του καταστατικού του Συνδέσμου.

      ΘΕΜΑΤΑ

  1.  Απολογισμός έτους 2011 και προϋπολογισμός έτους 2012.
  2.  Επικύρωση απόφασης Δ.Σ. για αποχώρηση από την Ομοσπονδία.
  3.  Έκδοση άδειας λειτουργίας των μονάδων Π.Φ.Υ.
  4.  Μείωση του μισθολογικού κόστους των μονάδων Π.Φ.Υ.
  5.  Τροποποίηση άρθρων του καταστατικού του Συνδέσμου.
  6.  Προσφορά δωρεάν διαγνωστικών εξετάσεων σε απόρους.
  7.  Ενέργειες για τις μεγάλες καθυστερήσεις εξόφλησης από τα ασφαλιστικά ταμεία.

      Η παρουσία σας κρίνεται άκρως απαραίτητη και σημαντική, για να συμβάλλουμε όλοι στη λήψη των καλύτερων αποφάσεων για τα παραπάνω θέματα που θα εξετάσουμε, κυρίως δε για το κυρίαρχο θέμα των μεγάλων καθυστερήσεων εξόφλησης των οφειλομένων από τα ασφαλιστικά ταμεία, που είναι πλέον ζήτημα ζωής ή θανάτου των επιχειρήσεων μας.

      Υπενθυμίζουμε ότι βάσει του καταστατικού μας :

      α) Για την συμμετοχή σας στη Γενική Συνέλευση πρέπει να είστε τακτοποιημένοι οικονομικά μέχρι την διεξαγωγή της για το έτος 2011.

     β) Κάθε νομικό – πρόσωπο μέλος του Συνδέσμου εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με τρία μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου εάν είναι Α.Ε., με δύο μέλη εάν είναι Ε.Π.Ε. και επ’ ονόματι του εάν είναι φυσικό πρόσωπο, ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταιρεία.

     γ) Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η παρουσία του μισού τουλάχιστον αριθμού των μελών.

      Στην περίπτωση που σοβαροί προσωπικοί λόγοι δυσκολεύουν την παρουσία σας στη Γενική Συνέλευση, υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να εκπροσωπηθείτε είτε από άλλο μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας σας στην περίπτωση Α.Ε., είτε από τον άλλο διαχειριστή στην περίπτωση Ε.Π.Ε., είτε τέλος και από άλλο μέλος του Συνδέσμου, με έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή.

   Με εκτίμηση

   Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                         Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                                Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook