Ανακοίνωση - Ενημέρωση 16 03 2012 (Σύναψη σύμβασης Πολυϊατρείων/ Ιατρικών Εταιρειών )

  Αθήνα, 16/03/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που αφορά τη διαδικασία υπογραφής σύμβασης για τη διενέργεια ιατρικών επισκέψεων και ιατρικών πράξεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από φορείς Π.Φ.Υ. που λειτουργούν ως Ιδιωτικά Ιατρεία ή Ιδιωτικά Πολυϊατρεία ή Ιδιωτικά Εργαστήρια ιατρικής και αποκατάστασης ή Ιατρικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και επιθυμούν τη συνέχιση της σύμβασης που είχαν με κάποιον από τους ενταχθέντες στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φορείς και σας παραθέτουμε παρακάτω τα αντίστοιχα έγγραφα που θα χρειαστεί να καταθέσετε, προς ενημέρωση σας.

  Διαδικασία υπογραφής σύμβασης

  Σύμβαση για διενέργεια ιατρικών επισκέψεων και εκτέλεση ιατρικών πράξεων

  Αίτηση σύναψης σύμβασης ιατρού ( Φυσικού Προσώπου )

  Αίτηση σύναψης σύμβασης ιδιωτικού πολυϊατρείου ή ιατρικής εταιρείας

  Υπεύθυνη Δήλωση νομίμου εκπροσώπου ( Πολυϊατρείου/ Ιατρικής Εταιρείας )

  Υπεύθυνη Δήλωση Επιστημονικού Διευθυντή ( Πολυϊατρείου/ Ιατρικής Εταιρείας )

  Υπεύθυνη Δήλωση Επιστημονικά Υπευθύνου ( Πολυϊατρείου/ Ιατρικής Εταιρείας )

   

  Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                 Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook