Ανακοίνωση - Ενημέρωση 14 03 2012

  Αθήνα, 14/03/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας κοινοποιούμε έγγραφα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που αφορούν :

     α) Το Νέο Κατάλογο των Συμβεβλημένων Διαγνωστικών Εργαστηρίων για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων ( Μορφή pdf ),

     β) Συμβάσεις μίσθωσης έργου 12 μηνών για γιατρούς και οδοντιάτρους ( Μορφή pdf ),

     γ) Την Έκδοση χειρόγραφων συνταγών για ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ( Μορφή pdf ),

     δ) Την σύμβαση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τους μόνιμους και αορίστου χρόνου γιατρούς ( Μορφή pdf ),

  και τέλος την ε) Παράταση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ( Μορφή pdf ), προς ενημέρωση σας.

   

  Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                 Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook