Ατομική Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση Συνδέσμου 31 03 2012

  Αθήνα, 09/03/2012

  ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Θέμα : Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση

  Αγαπητό μέλος του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ.,

      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων σας προσκαλεί στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί το Σάββατο 24 Μαρτίου 2012 και ώρα έναρξης στις 10:30 π.μ. και περαίωσης της όλης διαδικασίας στις 14:30 μ.μ. στο ξενοδοχείο ¨ΤΙΤΑΝΙΑ¨ , στον συνεδριακό χώρο ¨ΟΥΡΑΝΟΣ¨ που βρίσκεται στο 10ο όροφο του ξενοδοχείου.

      Στην περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο, ημέρα και ώρα την αμέσως επόμενη εβδομάδα, δηλαδή το Σάββατο 31 Μαρτίου 2012, που σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.5 του καταστατικού μας, η δεύτερη αυτή συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα με οποιονδήποτε αριθμό ταμειακώς ¨εντάξει¨ παρόντων μελών.

  Τα θέματα για τα οποία θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση είναι τα εξής :

  1. Απολογισμός έτους 2011 και προϋπολογισμός έτους 2012
  2. Επικύρωση απόφασης Δ.Σ. για αποχώρηση από την Ομοσπονδία (Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ.),
  3. Ενέργειες για τις μεγάλες καθυστερήσεις εξόφλησης των ασφαλιστικών ταμείων ( Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ.α.)
  4. Έκδοση άδειας λειτουργίας των μονάδων Π.Φ.Υ.
  5. Μείωση του μισθολογικού κόστους των μονάδων Π.Φ.Υ.
  6. Προσφορά δωρεάν διαγνωστικών εξετάσεων σε απόρους
  7. Τροποποίηση του καταστατικού του Συνδέσμου

      Σας υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, έχουν μόνο τα μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, έχουν δηλαδή εξοφλήσει και την τελευταία συνδρομή τους, που είναι αυτή του β’ εξαμήνου του προηγούμενου έτους (2011).

      Σας επισημαίνουμε επίσης ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.3 του καταστατικού μας, κάθε νομικό πρόσωπο – μέλος του Συνδέσμου μας εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με τρία μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου εάν είναι Α.Ε., με δύο εάν είναι Ε.Π.Ε. και επ’ ονόματος του εάν είναι φυσικό πρόσωπο, ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταιρεία. Οι παραπάνω καθοριζόμενοι εκπρόσωποι, συμμετέχουν ατομικά ή δι’ εκπροσώπου από άλλο μέλος και έχουν ο καθένας από μία ψήφο στις Γενικές Συνελεύσεις.

  Με φιλικούς χαιρετισμούς

  Γιώργος Βουγιούκας

  Πρόεδρος Δ.Σ.

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook