Ανακοίνωση - Ενημέρωση 24 02 2012 ( Σχετικά με τη σύναψη Σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. )

                                                       Αθήνα, 24/02/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας κοινοποιούμε έγγραφα με τα οποία ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα συμβληθούν τα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια ή Ιδιωτικά Πολυϊατρεία με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων. Παρακάτω παρατίθενται τα απαραίτητα διακαιολογητικά.

  Ανακοίνωση για Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια ή Ιδιωτικά Πολυϊατρεία

  Αίτηση ΙΔΕ Φυσικό Πρόσωπο (Μορφή pdf )

  Υπεύθυνη Δήλωση Νομ. Εκπροσώπου ΙΔΕ (Μορφή pdf )

  Αίτηση ΙΔΕ ΙΠ Νομικό Πρόσωπο (Μορφή pdf )

  Υπεύθυνη Δήλωση Νομ. Εκπροσώπου ΙΔΕ ΙΠ (Μορφή pdf )

       Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                 Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                       Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook