Ανακοίνωση - Ενημέρωση 24 02 2012

                                                       Αθήνα, 24/02/2012 

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας κοινοποιούμε έγγραφο το οποίο αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Διαύγειας του Ι.Κ.Α. και αφορά την έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού για την αποπληρωμή ιατρικών επισκέψεων γιατρών του Ο.Π.Α.Δ. Ακόμα, αναρτήθηκαν στη Διαύγεια του Ε.Τ.Α.Α. διαβιβάσεις παραστατικών πληρωμής Ιατρικής Περίθαλψης καθώς και Λοιπών Παροχών Ανοιχτής Περίθαλψης, προς ενημέρωση σας.

   Έγκριση Δέσμευσης Πίστωσης για Ιατρικές Επισκέψεις (Μορφή pdf )

  Ιατρική Περίθαλψη Ε.Τ.Α.Α. ( Μορφή pdf )

  Ιατρική Περίθαλψη Ε.Τ.Α.Α. ( Μορφή pdf )

  Λοιπές Παροχές Ανοιχτής Περίθαλψης Ε.Τ.Α.Α. (Μορφή pdf )

           Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

      Γιώργος Βουγιούκας                              Ιωάννης Καραμηνάς

     Ιατρός Ακτινολόγος                                    Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook