Ανακοίνωση - Ενημέρωση 23 02 2012 ( Άσκηση ελεγκτικού έργου από Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για Τ.Σ.Α.Υ.)

                                                               Αθήνα, 23/02/2012

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας κοινοποιούμε έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με το οποίο μας ενημερώνουν ότι οι ελεγκτές ιατροί του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα μπορούν πλέον να ελέγχουν παραστατικά των ασφαλισμένων του Τ.Σ.Α.Υ. Επιπλέον, αναρτήθηκε ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιείται η προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών από όλες τις υγειονομικές μονάδες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.),ενώ αναρτήθηκε και στον ιστότοπο της Διαύγειας του Ι.Κ.Α., η έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού για την αποπληρωμή ιατρικών επισκέψεων γιατρών Ο.Π.Α.Δ.

  Άσκηση Ελεγκτικού έργου από τους γιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στους ασφ/νους του Τ.Σ.Α.Υ. ( Μορφή pdf )

  Προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών οπά τα υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α. ( Μορφή pdf )

  Έγκριση Δέσμευσης Πίστωσης για Ιατρικές Επισκέψεις (Μορφή pdf )

              Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας

         Γιώργος Βουγιούκας                                     Ιωάννης Καραμηνάς

         Ιατρός Ακτινολόγος                                         Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook