24/06/2022 - Κοινοποίηση σημειωμάτων Claw back 2021

    Αθήνα, 24/06/2022

    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


    Κοινοποιούμε ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ με την οποία μας ενημερώνουν για την κοινοποίηση των σημειωμάτων για τα claw back Α’ και Β’ εξαμήνων 2021 τα οποία θα ληφθούν υπόψη για την έκδοση των σχετικών πιστωτικών τιμολογίων υπέρ ΕΟΠΥΥ.

     

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΠΥΥ