20/06/2022 - Πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής για τον Καρκίνο του Μαστού "Φώφη Γεννηματά"

  Αθήνα, 20/06/2022

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ σχετικά με την διαδικασία καταγραφής του αποτελέσματος που προκύπτει από την εξέταση Ψηφιακής Μαστογραφίας, από ιατρούς ακτινολόγους, μέσα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και άλλων λεπτομερειών για την υλοποίηση της Δράσης για τον Καρκίνο του Μαστού «Φώφη Γεννηματά».


  Ανακοίνωση ΗΔΙΚΑ
  Εισαγωγή καταγραφής αποτελεσμάτων


  Επιπλέον, κοινοποιούμε ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από μη συμβεβλημένα διαγνωστικά εργαστήρια στην περίπτωση που θέλουν να συμμετέχουν στην Δράση για τον Καρκίνο του Μαστού.


  Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ