15/06/2022 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 15/06/2022-01/07/2022

    Αθήνα, 16/06/2022

    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


    Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 3004/Β’/14-06-2022 με το οποίο ορίζονται οι προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής στις πρωτοβάθμιες δομές υγείας για ασθενείς και συνοδούς από 15 έως 1 Ιουλίου (δεν αλλάζει κάτι για τα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια).    ΦΕΚ 3004/Β’/14-06-2022
    (Σελ. 29375-29376)