20/01/2022 - Υποχρεωτική δήλωση στον ΕΟΔΥ των Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων

    Αθήνα,20/01/2022

    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


    Κοινοποιούμε έγγραφο του ΕΟΔΥ με το οποίο γίνεται υποχρεωτική η δήλωση Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων ( Σ.Μ.Ν.).


    Έγγραφο ΕΟΔΥ