09/06/2021 - Δικαιολογητικά Ευρωπαίων ασφαλισμένων

    Αθήνα, 09/06/2021

    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


    Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την οποία ενημερώνουν τους παρόχους υγείας σχετικά με την άρση υποχρέωσης συμπλήρωσης και υποβολής Εντύπων Επίσκεψης Ευρωπαίων Ασφαλισμένων (Ε.Ε.Ε.Α.) και υποβολής αντιγράφου της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ασθενείας Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ) στις υποβολές ασφαλισμένων Ευρωπαϊκών Φ.Κ.Α.

     

    Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.