08/06/2021 - Έγγραφο Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής για την αποζημίωση δαπανών των παρόχων υγείας

    Αθήνα, 08/06/2021

    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


    Κοινοποιούμε έγγραφο του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατίθενται για την αποζημίωση των δαπανών των παρόχων υγείας.

     

    Έγγραφο του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής