24/05/2021 - Νέα παράταση στην υποβολή και αποστολή της δαπάνης Απριλίου στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

    Αθήνα, 24/05/2021

    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


    Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την οποία δίνεται νέα παράταση στην υποβολή και αποστολή της δαπάνης μηνός Απριλίου 2021 έως και τη Δευτέρα 31/05/2021.


    Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.