17/05/2021 - Παράταση υποβολής και αποστολής 4ου/2021

    Αθήνα, 17/05/2021

    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


    Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την οποία δίνεται παράταση στην υποβολή και αποστολή της δαπάνης μηνός Απριλίου 2021 έως την Παρασκευή 28/05/2021.


    Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.