18/01/2021 - Παράταση υποβολής και αποστολής δαπανών 12ου/2020 και 1ου/2021 στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

    Αθήνα,18/01/2021

    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

    Κοινοποιούμε ανακοίνωση την οποία εξέδωσε ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την οποία παρατείνεται η καταλακτική ημερομηνία υποβολής και αποστολής των δαπανών για τους μήνες 12ο/2020 και 1ο/2021.

     


     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ EΔΑΠΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 12/2020 & 01/2021