Ανακοίνωση - Ενημέρωση (Συνάντηση με κα Δρέττα Αθηνά γι;α το θέμα των συμβάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

                                                               Αθήνα, 23/12/2011

                                       Ανακοίνωση - Ενημέρωση

  Σας κοινοποιούμε τις θέσεις τις οποίες παρουσίασε ο Σύδεσμος μας στη σημερινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τη Γενική Γραμματέα κα Δρέττα Αθηνά :

                                                                 Αθήνα, 23/12/2011

  Προς

  Γεν. Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

  Κα ΔΡΕΤΤΑ Αθηνά

  Κοινοποίηση :

  Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  Κ. ΒΟΥΔΟΥΡΗ Γεράσιμο

  Αξιότιμη κα Γενική Γραμματέα,

      Μετά την τελευταία μας συνάντηση την Τετάρτη 21/12/2011 και την διεξοδική συζήτηση που έγινε μεταξύ των δύο πλευρών, θεωρούμε ότι το πλαίσιο αρχών που σας επιδώσαμε είναι πρωταρχικής σημασίας για την μείωση και τον εξορθολογισμό των δαπανών , γιατί η εφαρμογή του διασφαλίζει αφενός μεν την τήρηση των προϋπολογισμών του Οργανισμού και αφετέρου την υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του.

     Πέραν τούτων, επειδή πιστεύουμε ότι ακρογωνιαίος λίθος για την υγιή λειτουργία του Οργανισμού είναι η πλήρης ηλεκτρονική μηχανογράφηση του συστήματος, είμαστε διατεθειμένοι να συμφωνήσουμε τα εξής :

     Α)  Χρηματοδότηση της μηχανογράφησης ολόκληρου του συστήματος , με παρακράτηση ποσοστού 1% από τον πρώτο λογαριασμό όλων των παρόχων Π.Φ.Υ. που θα συμβληθούν με τον Οργανισμό.

     Β)  Εξόφληση των υποβαλλόμενων λογαριασμών κατά 90% εντός των πρώτων 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους και εξόφληση του υπολοίπου 10% εντός των επόμενων 60 ημερών. 

     Γ)  Εφαρμογή πολιτικών ποιότητας στο σύνολο των συμβεβλημένων παρόχων, όπως αυτές θεσμοθετήθηκαν πρόσφατα από το Ν.4025 και εντός των χρονικών προθεσμιών που προβλέπει αυτός ο νόμος.

     Δ)  Επίσπευση της δημοσίευσης του νέου τιμοκαταλόγου των ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων , ο οποίος με επιστημονική – τεχνοκρατική κοστολόγηση θα αποτυπώνει απόλυτα το πραγματικό κόστος και θα αποδίδει ακριβοδίκαια το ύψος της αποζημίωσης όλων των επικαιροποιημένων παρακλινικών εξετάσεων και πράξεων.

     Μέχρις ότου όμως ο νέος αυτός τιμοκατάλογος εφαρμοστεί, μπορούμε να συζητήσουμε μία εκπτωτική πολιτική σε ορισμένες κατηγορίες εξετάσεων με δύο προϋποθέσεις : πρώτον άρση οιονδήποτε περιορισμού είτε σε αριθμό εξετάσεων, είτε σε χρηματικό ποσό (plafond) και δεύτερον την εξασφάλιση της πληρωμής των αποζημιώσεων μας εντός του συμφωνηθέντος διμήνου, με ρήτρα μη τήρησης της συμφωνίας, είτε την αναστολή ισχύος της έκπτωσης, είτε την ανάληψη εκ μέρους του Οργανισμού της πληρωμής των τόκων προεξόφλησης από το συνεργαζόμενο με αυτό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

     Οι κατηγορίες των εξετάσεων που έχουν μικρά περιθώρια έκπτωσης και αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 10% είναι οι εξής :

  1. Μαγνητικές τομογραφίες,
  2. Αξονικές τομογραφίες,
  3. Μέτρηση οστικής πυκνότητας,
  4. Triplex καρδιάς και αγγείων,
  5. Σπινθηρογραφήματα καρδιάς,
  6. Καρκινικοί δείκτες,
  7. Ορμόνες. 

                                       Μετά τιμής 

     Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                        Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                             Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook