Ανακοίνωση - Ενημέρωση 16 12 2011

                                                             Αθήνα, 16/12/2011

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας κοινοποιούμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α) για σύναψη συμβάσεων με Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια και με Ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα για εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων μέσα από την οποία θα διαβάσετε λεπτομέρειες για να προχωρήσετε εφόσον επιθυμείτε σε σύμβαση με το παραπάνω ταμείο. Σας επισυνάπτουμε το αντίστοιχο έγγραφο.

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης με το Ε.Τ.Α.Α.

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook