01/09/2020 - Παράταση στην υποβολή ενστάσεων προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

    Αθήνα, 01/09/2020

    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


    Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την οποία δίνεται παράταση στην υποβολή ενστάσεων για τα σημειώματα claw back Α΄και Β΄ εξαμήνων 2019.


    Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.