31/08/2020 - Τήρηση αποστάσεων και υποχρεωτική χρήση μασκών στα διαγνωστικά κέντρα

    Αθήνα, 31/08/2020

    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


    Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 3611/Β’/29-08-2020 με το οποίο παρατείνεται η ισχύς των κανόνων απόστασης και υποχρεωτικής χρήσης μάσκας εντός των διαγνωστικών κέντρων έως 15/09/2020 (Άρθρα 22, 27-30).


    ΦΕΚ 3611/Β’/29-08-2020