27/08/2020 - Ολοκλήρωση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΟΠΑΔ, Οίκος Ναύτου και ΤΑΥΤΕΚΩ)

  Αθήνα, 27/08/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την ολοκλήρωση της  διαδικασίας αποπληρωμής των ληξιπροθέσμων οφειλών των ενταχθέντων στον Οργανισμό φορέων  (ΟΠΑΔ, Οίκος Ναύτου, ΤΑΥΤΕΚΩ).
  Υπενθυμίζουμε οι πάροχοι να ελέγχουν για την εμφάνιση προσωπικών μηνυμάτων στο link : https://eservices.eopyy.gov.gr/eOverdueDebts/faces/login.xhtml .
  Σε περίπτωση εμφάνισης προσωπικού μηνύματος για την αποπληρωμή ληξιπροθέσμων οφειλών, τονίζεται η έγκαιρη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

   

  Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.