27/08/2020 - Πλατφόρμα εκκαθάρισης και εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών (εξαιρούνται ΟΠΑΔ, Οίκος Ναύτου και ΤΑΥΤΕΚΩ)

  Αθήνα, 27/08/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το Φ.Ε.Κ. 3484/Β’/21-08-2020 το οποίο ορίζει την δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας – μηχανισμού εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των τέως Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στην οποία οι πάροχοι έχουν προθεσμία 2 μηνών για να υποβάλλουν αίτηση, καθώς και το link της εν λόγω πλατφόρμας στην οποία θα γίνει η καταγραφή των οφειλών.
  Επιπλέον κοινοποιούμε το ΦΕΚ 3520/Β’/25-08-2020 το οποίο προσδιορίζει τη διαδικασία εκκαθάρισης και εξόφλησης αυτών των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
  Τονίζεται ότι η υπαγωγή στην ηλεκτρονική υπηρεσία είναι προαιρετική.
  Όσοι πάροχοι έχουν κινηθεί νομικά γι’ αυτές τις οφειλές τους, συστήνουμε να έρθουν σε επαφή με τους νομικούς συμβούλους τους.

   

  Φ.Ε.Κ. 3484/Β’/21-08-2020
  Μηχανισμός εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών υγείας
  ΦΕΚ 3520/Β’/25-08-2020