11/08/2020 -Νέες καταληκτικές ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής και αποστολής των δαπανών 6ου και 7ου

    Αθήνα, 11/08/2020

    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


    Κοινοποιούμε νέα ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την οποία δίνεται νέα παράταση στην καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής και αποστολής του φυσικού αρχείου 6ου/2020, έως 28/08/2020.
    Επίσης, ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής και αποστολής της δαπάνης του 7ου/2020, έως 04/09/2020.


    Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.