16/07/2020 - ΦΕΚ 133/Α'/14-07-2020

  Αθήνα, 16/07/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το Φ.Ε.Κ. 133/A’/14-07-2020 με το οποίο ορίζονται ζητήματα που αφορούν την άυλη συνταγογράφηση (άρθρο 13) και την έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας ή της βεβαίωσης οφειλής από τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 14).


  ΦΕΚ 133/Α’/14-07-2020

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook