23/06/2020 - Τήρηση αποστάσεων και χρήση μασκών στα διαγνωστικά κέντρα

    Αθήνα, 23/06/2020

    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


    Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2401/Β’/17-06-2020 το οποίο αντικαθιστά το ΦΕΚ 2277/B’/14-06-2020 και αφορά την τήρηση των αποστάσεων και τη χρήση μασκών έως τις 28/06/2020 (δεν αλλάζει κάτι για τα διαγνωστικά κέντρα στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας).


    ΦΕΚ 2401/Β’/17-06-2020
    (Άρθρα 19, 21-26)