16/06/2020 - Επιστρεπτέα προκαταβολή

    Αθήνα, 16/06/2020

    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


    Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2276/B’/14-06-2020 με το οποίο ορίζεται η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω COVID-19.


    ΦΕΚ 2276/Β’/14-06-2020