05/06/2020 - Καταβολή επιδόματος Πάσχα έως 30/06/2020

    05/06/2020

    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

    Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2141/B’/03-05-2020, με το οποίο ορίζεται η προθεσμία και η διαδικασία καταβολής του επιδόματος Πάσχα στους εργαζομένους.


    ΦΕΚ 2141/B’/03-05-2020