04/06/2020 - Παράταση της τηλεργασίας και της καταχώρησης στο "ΕΡΓΑΝΗ"

    04/06/2020

    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


    Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2083/Β’/30-05-2020 με το οποίο αναστέλλεται μέχρι τις 15/06/2020 η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, πριν την πραγματοποίησή τους, ενώ παράλληλα παρατείνεται η  δυνατότητα της τηλεργασίας μέχρι τις 30/06/2020.

     

    ΦΕΚ 2083/Β’/30-05-2020