01/06/2020 -ΦΕΚ 104/Α'/30-05-2020

  01/06/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 104/Α’/30-05-2020 με το οποίο κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου οι ΠΝΠ που εξεδόθησαν στα ΦΕΚ 84/Α’/13-04-2020 και ΦΕΚ 90/Α’/01-05-2020.


  Από την ΠΝΠ της 13/04/2020 : Άρθρα 1-8,10,11,14,16,17-22,37,41
  Από την ΠΝΠ της 01/05/2020 : Άρθρα 1-3, 5, 10-15, 32, 44-45
  ΦΕΚ 104/Α’/30-05-2020