01/06/2020 - Τήρηση αποστάσεων και υποχρεωτική χρήση μασκών εντός των διαγνωστικών κέντρων

    01/06/2020

    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


    Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2087/Β’/31-05-2020 με το οποίο διατηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις και η υποχρεωτική χρήση μασκών εντός των διαγνωστικών κέντρων μέχρι τις 07/06/2020.


    ΦΕΚ 2087/Β’/31-05-2020
    (Άρθρα 15,17-22)