26/05/2020 - Παράταση ισχύος των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης

    Αθήνα,26/05/2020

    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

    Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 1988/Β’/23-05-2020 με το οποίο παρατείνεται η ισχύς των κανονιστικών μέτρων για την εφαρμογή των αποστάσεων και τη χρήση μασκών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες μέχρι τις 31/05/2020.


    .

    ΦΕΚ 1988/Β’/23-05-2020