20/05/2020 - Αίτημα Ι.Σ.Α. για μείωση των καταβλητέων δόσεων του claw back

    Αθήνα,20/05/2020

    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


    Κοινοποιούμε την ανακοίνωση του Ι.Σ.Α. με την οποία μας ενημερώνει για την αποστολή επιστολής στο Υπ. Οικονομικών, με αίτημα τη μείωση των καταβλητέων δόσεων claw back, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
    (Δεξιά της ανακοίνωσης επισυνάπτεται και η επιστολή που απεστάλη.)


    LINK

    BANNER PRIVACY

    banner healthreport

    Τελευταία νέα

    Βρείτε μας στο Facebook