14/05/2020 - Παράταση στην καταβολή ΦΠΑ έως 30/09/2020

  Αθήνα,14/05/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 1824/Β’/13-05-2020 με το οποίο παρατείνονται μέχρι και την 30/09/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ των επιχειρήσεων (βάσει των ΚΑΔ).
  Επίσης κοινοποιούμαι  το ΦΕΚ 1821/Β’/13-05/2020 2020 με το οποίο παρατείνονται μέχρι και την 30/09/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις (που πλήττονται βάσει των ΚΑΔ), καθώς και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής αυτών.

   


  ΦΕΚ 1824/Β’/13-05-2020

  ΦΕΚ 1821/Β’/13-05-2020

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook