12/05/2020 - Τύπος και περιεχόμενο φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2019

  Αθήνα,12/05/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 1753/B’/07-05-2020 με το οποίο καθορίζεται ο τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.

   

  ΦΕΚ 1753/Β’/07-05-2020

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook