20/03/2020 - Έγγραφο προς Π.Ι.Σ.

  Αθήνα,20/03/2020                                                                                                                                                       Αρ. Πρωτ. : 67

  Προς: Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

  Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
  σε σχέση με την από 14.3.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 5090 επιστολή σας προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας με την οποία παρέχετε οδηγίες διαχείρισης ασθενών, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι δημιουργούνται πρακτικά προβλήματα εφαρμογής. Ειδικότερα, αναφέρετε στην παράγραφο 5 ότι :   ¨Εργαστήρια παντός είδους δέχονται μόνο επείγοντα με ανάλογα μέτρα προστασίας. Η γνωμάτευση των εξετάσεων και η αποστολή των αποτελεσμάτων γίνεται μέσω Ίντερνετή φαξ. Δεν παραδίδονται αποτελέσματα με τη φυσική παρουσία του ασθενούς ή συνοδών.¨
   Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας το σύνολο των διαγνωστικών κέντρων έχει συμμορφωθεί προς τις οδηγίες τόσο τις δικές σας όσο και του ΕΟΔΥ. Ερμηνευτικά προβλήματα όμως δημιουργεί η πρώτη πρόταση του εγγράφου. Ο διαγνώστης ιατρός (και κατ’ επέκταση το διαγνωστικό κέντρο) δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει (ούτε και του επιτρέπεται σύμφωνα με τον νόμο) εάν κάποιο περιστατικό είναι επείγον. Η κρίση αυτή είναι αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του θεράποντος ιατρού ο οποίος έχει το πλήρες ιατρικό ιστορικό του κάθε ασθενούς, γνωρίζει την κλινική του εικόνα και φυσικά εκδίδει το σχετικό παραπεμπτικό για την εκτέλεση της εξετάσεως.
  Ο διαγνώστης ιατρός (και το διαγνωστικό κέντρο) δεν έχει την δυνατότητα να αρνηθεί την εκτέλεση της εξετάσεως εφόσον ο θεράπων ιατρός την έχει παραγγείλει. Σχετική πρόβλεψη υπάρχει άλλωστε και στην σύμβαση του διαγνωστικού με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας, προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την παροχή διευκρινήσεων και φυσικά την αναστολή των σχετικών προβλέψεων ουδεμία μέριμνα μέχρι σήμερα έχει ληφθεί.
  Προτείνουμε συνεπώς, για την ομαλή εξέλιξη της εκτάκτου καταστάσεως και προς αποφυγή παρερμηνειών, να εξετάσετε την παροχή οδηγιών προς τα μέλη σας που να περιγράφουν την υποχρέωση των θεραπόντων κλινικών ιατρών αφενός να αναστείλουν εφεξής την συνταγογράφηση εξετάσεων που δεν κρίνουν επείγουσες και αφετέρου για τις ήδη συνταγογραφηθείσες, να γνωμοδοτούν εάν κρίνουν ότι αυτές είναι επείγουσες.
  Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   Ι. Καραμηνάς                                       Ι.Μάκκας

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook