08/01/2020 - Επιτρεπόμενα όρια δαπανών έτους 2019

  Αθήνα,08/01/2020

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  Κοινοποιούμε το Φ.Ε.Κ. 4870/Β’/30-12-2019 με το οποίο προσδιορίζονται τα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας του έτους 2019.
  Φ.Ε.Κ. 4870/Β’/30-12-2019

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook