15/04/2019 - Αίτημα χορήγησης οικονομικών στοιχείων

  Αθήνα, 15/04/2019
    Αρ. Πρωτ. : 64  

     Προς
     Πρόεδρο  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
     κ. Βασίλη Πλαγιανάκο
     


  Αίτημα χορήγησης οικονομικών στοιχείων

  Αγαπητέ Πρόεδρε,

  Σας επαναπροωθούμε το αίτημα χορήγησης οικονομικών στοιχείων που σας είχαμε απευθύνει πριν 2 μήνες περίπου και παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε τα οικονομικά και στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον Κ.Α.Ε. 0671.01 για τα έτη 2017 και 2018.
  Ειδικότερα, θα επιθυμούσαμε τον αριθμό εξετάσεων και τις υποβληθείσες απαιτήσεις των παρόχων πριν και μετά Rebate, ανά υποκατηγορία του κωδικού Κ.Α.Ε. 0671.01 για τα έτη 2017 και 2018.
  Επιπροσθέτως, θα θέλαμε να μας χορηγήσετε τις υποβληθείσες για το έτος 2018 απαιτήσεις ανά κατηγορία παρόχων και ανά μήνα, προ και μετά Rebate, οι οποίες υπάγονται στον ανωτέρω κωδικό, καθώς και τις αντίστοιχες ανά μήνα πληρωμές του Οργανισμού.
  Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Σύνδεσμός μας έχει μέλη που είναι φορείς Π.Φ.Υ. (Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια) συμβεβλημένα με τον Οργανισμό, τους οποίους αφορούν άμεσα τα στοιχεία αυτά και αυταπόδεικτα έχουμε έννομο συμφέρον.

          


               Μετά τιμής        
                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                    Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook